Význam a původ slova Volyňka

Text dotazu

Dobrý den,

rád bych se zeptal, jaký je význam a původ jména řeky Volyňky. Pokud je odvozena od jména obce Volyně, pak by mě zajímalo totéž o jménu Volyně. Dále bych se rád zeptal, zda tato řeka měla historicky i jiná jména - například nějaké germánské, keltské, latinské nebo německé pojmenování.

Děkuji.

Odpověď

Hezký den

 

přesný původ názvu řeky Volyňky jsme v dostupných zdrojích nenalezli – vzhledem k podobnosti s názvem města Volyně lze usuzovat, že je název řeky od názvu města odvozen, nicméně toto je pouze naše domněnka.

 

Informace o původu a významu města Volyně jsme hledali ve více zdrojích; zde jsou získané postřehy:

 

Slovník Místní jména v Čechách: jejich vznik, původ, význam a změny uvádí:

 

„2. Volyně (lid. ta Volyně, ve Volyni, do Volyně, volyňskej), okr. město v jižních Čechách nad řekou Volyňkou: 1271 (redditus) de prouincia Wolirich(!) et Vogezka(!), RB. II, 1179; 1315 Elizabeth regina (villas) in provincia Wolinensi jure Piescensi locat, t. Ili, 108n.; 1331 Wgyezd Regine penes Wolynam ..de Wolyna, t. 699; 1426 Wolyni (vyplatil), St. let. 70; 1615 (obec) města Volyně, Rozvrž, sb. 47. Jako jména Bavoryně, Budyně, Ra- dyně vznikla příponou -yně z os. jmen Bavor, Bud, Rad, tak i jm. Volyně vzniklo touž příponou -yně z os. jm. Vol. A jako je dokázáno, že m. jm. Byčice, Býkov a Býkovice povstala z os. jm. Býk a m. jm. Býčkovice z os. jm. Býček, tak možno jasně a bez ostychu vyslovit, že jm. Volyně je Volova, t. obec. Na zkratku Vol’ (viz výklad u jm. Voleveč) ze jména Volimír sotva lze myslit, poněvadž by m. jm. znělo *Volině. Při analogickém tvoře ní by ovšem jm. Volyně mohlo znamenat obec, která proslula chovem volů. [Srov. st. slov. územní jm. Volyň. Pokud jde o příp. -yň, srov. bělorus. -ukr. název říční Goryň, Seměnov I, 679.] Wonetitz, v. Bonětice (Přimda)! Voníkov, v. Vojníkov! Wonischen, v. Ohnišťovice! Wonnersdorf, v. Bonnesdorf (Кар- lice)!“

 

Zdroj:

*Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. s. 607. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:200779f0-c49c-11e3-bb44-5ef3fc9bb22f

 

V publikaci Städtewappen des österreichischen Kaiserstaates se uvádí:

 

„543. Wollin

Böhm. Volyně, Zvoljn, lat. Vollinia

Stadt am rechten Ufer der Wollinka“

 

Zdroj:

*WIDIMSKY, Robert. Städtewappen des österreichischen Kaiserstaates. Wien: K.K. Hof- und Staatsdruckerei, 1864. s. 140. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:8b5f5ce0-7c9a-11e7-8b50-001018b5eb5c

 

Podle této publikace se tedy pro označení města Volyně používaly nebo byly v té době známy čtyři možné názvy: Wollin (také jinde jako Wolin), Volyně, Zvoljn a Vollinia.

 

Zdroje:

*Zemský statistický úřad Království českého. Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého, Svazek III., sešit 2: Musea, knihovny, střední a odborné školy 1897, resp. 1896/7, stavby škol obecných a měšťanských 1869-1898. V Praze: Zemský statistický úřad Království českého, 1901. s. 28. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:389f6330-5e28-11e4-8b87-001018b5eb5c

*WONDRÁCZEK, Emanuel. Upravení daně z pozemků v Čechách: nástin činností okresních komisí odhadovacích a komisí zemských v r. 1871-1875 ; pak Návod, jak se má jednati při vceňování [pozemků] ...vydaný v červenci 1874 ; a Klasifikační tarify ku vceňování jednotlivých pozemků ve veškerých 91 odhadních okresích království Českého. V Praze: Jindřich Mercy, 1876. s. 120,121. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7a375a10-8336-11e7-b92d-005056827e51

*Amtliches deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren: herausgegeben vom Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. Prag: Selbsverlag des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, 1940. s. 142. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:43ec7200-2433-11e6-8145-5ef3fc9bb22f

 

Pokud Vás historie města Volyně zajímá více doporučujeme také nahlédnout do následujících publikací:

 

*HEJTMÁNEK, Josef, ed. Volyně (1969): 670 let založení města: 105 let odborného školství: 60 let kopané. Volyně: Osv. beseda, 1969. 32 s.

*NEUMITKA, Miroslav a POLANSKÝ, Zdeněk. Volyně na starých pohlednicích. Díl první, Proměny města na prahu moderní doby. Vyd. 1. Liberec: RK, 2014. 192 s. ISBN 978-80-87100-25-7.

*TEPLÝ, František. Dějiny města Volyně a okolí. 2., dopl. vyd. [Volyně]: Nákladem Peněžních ústavů volyňských, 1933. 132 s.

 

Pokud by Vás zajímal původ názvů různých míst v Čechách, slovník Místní jména v Čechách: jejich vznik, původ, význam a změny je dostupný volně také na adrese ttps://mjc.ujc.cas.cz/

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.07.2021 12:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu