význam a původ slova osel

Text dotazu

Význam a původ slova osel.

Odpověď

Osel = 1) lichokopytník s dlouhýma ušima, podobný koni

            2) hlupák (i nadávka)

In : Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : [studenstské vydání].  Vyd. 3., opr. - dotisk.  Praha : Academia, 2005. 647 s. ISBN 80-200-1080-7.

Osel převzato z gótského asilus či západogermánského  asila (z toho německé Esel), to pak je z latinského slova asinus, řeckého ónos a armenského eš - převzato z nějakého neznámého jazyka Přední Asie či Středomoří.

In: Rejzek, Jiří. Český etymologický slovník.  Voznice : LEDA, 2001. 752 s.

ISBN 80-85927-85-3.

Slovo osel je přejato odněkud z Přední Asie (cituje se nyní sumerské anšu). Cizí původ je zřejmý i z toho, že latinské slovo asinus nemá rotacismu. Osel byl prvotním Indoevropanům cizí, jejich sedlovým zvířetem byl kůň, kdežto osel náleží do oblasti semitské nebo vůbec předoasijské.

In: Machek, Václav. Etymologický slovník jazyka českého.  2.opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, 1968. 866 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

24.09.2009 12:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu