Význam a původ příjmení Pavliš/Pavlišová.

Text dotazu

Dobrý den,
zajímá mne původ, význam a doba vzniku příjmení Pavliš.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 příjmení Pavliš/- ová vzniklo podle knihy "Naše příjmení" od Moldanové, D. z osobního jména Pavel. Jméno Pavel je česká podoba osobního jména vzniklá z latinského Paulus = malý, skromný, nepatrný.

 Pro zajímavost uvádíme, že dle statistik ze serveru www.nasejmena.cz žilo na konci roku 2014 v ČR 589 mužů s příjmením Pavliš (s věkovým průměrem 40 let) a 594 žen s příjmením Pavlišová (s věkovým průměrem 43 let). Pokud by Vás zajímaly další statistické údaje, je možné je dohledat buď na výše zmíněných stránkách www.nasejmena.cz či www.kdejsme.cz či přímo ze stránek ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx.

 Bohužel naše služba (a knihovny vůbec) mají možnost dohledávat pouze původ příjmení a jmen z lingvistického hlediska. Pokud by Vás zajímalo, odkud pochází Vaše příjmení (Vaši předkové) či v jaké době příjmení vznikalo, je nutné vydat se do archivů a bádat v nich, i tak to bude velmi nesnadný úkol, příjmení totiž vznikala v průběhu několika staletí, tedy od 14. do 18. století. Neměnnost příjmení byla uzákoněna až dekretem Josefa II. v roce 1786. Před tímto datem mohlo docházet k různým pravopisným i jazykovým proměnám příjmení.

 

 

 

 

Použité zdroje

* www.nasejmena.cz
* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2. upr. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 4. přepracované a dopl. vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.10.2015 15:49

Dita píše:
Neděle 22.10.2017 10:16
Prosím o původ nebo význam jména Petrovič Petrovičová.
PSK - admin píše:
Úterý 24.10.2017 18:58
Dobrý den,

příjmení Petrovič vychází z křestního jména Petr, konkrétně se má jednat o přivlastnění rodině, tzn. Petrovič je ten který patří do rodiny nějakého Petra.
Jméno Petr (z řeckého petros = skála, skálopevný, - viz. petrolej ) je spojováno zejména s apoštolem, který se stal Kristovým zástupcem na zemi.
Další příjmení, vycházející ze jména Petr jsou například: Petráček, Petrach, Petrák, Petráň, Petránek, Petras, Petrů, Petruš, Petrův ...

Podle statistik žije v České republice kolem 280 nositelů tohoto jména.

Použité zdroje:

Naše příjmení / Dobrava Moldanová. -- Vydání čtvrté (třetí v Agentuře Pankrác). -- Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2015.
Naše příjmení / studie od Ant. Kotíka. -- V Praze : A. Kotík, 1894

https://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php
http://www.kdejsme.cz/
http://www.prijmeni.cz/
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu