Význam a původ příjmení

Text dotazu

Dobrý den,
zajímal by mě význam a původ příjmení Mocová, Pechová, Šafarčíková a Vítková.

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

- příjmení Moc/Mocová pochází z německého výrazu Matz, což je domácká podoba osobního jména Mattias a Matthäus = Matěj a Matouš. Další možností je, že příjmení pochází z bavorského slova obecného významu Motz = skopec, -příjmení Pech/Pechová pochází z osobního jména Petr ( 1463 Petrus dictus  Pech), Pecha (1381 Petrus dictus Pecha) další možností  původu je z německé složeniny Pechhans = Honza smolař, -příjmení Šafarčíková pochází  z podstatného jména šafář = bezprostřední představený čeládky (staročeské sloveso šafovat = hospodařit), Šafařík = česká zdrobnělina, Šafárik/-ová = zdrobnělina na Moravě a na Slovensku, kde není české ř,

- příjmení Vítková pochází z osobního jména Vít, které má původ v latinském vitus = živoucí, veselý, apod. nebo z germánského  witu = lesní, anebo také snad ze zkr. slovanského osobního jména Vitomír, Vitoslav. Příjmení Vítek  je 77. nejčastější české příjmení.

 

Použité zdroje

D.Moldanová. Naše příjmení. Praha : Agentura Pankrác , 2004

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.10.2017 13:08

Dana píše:
Sobota 10.02.2018 10:48
Dobrý den, ráda bych zjistila původ příjmení Gőrlich.
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 13.02.2018 08:54
Dobrý den,

samostatný výklad k příjmení Görlich v českém jazyce je velmi stručný. Moldanová uvádí, že příjmení bylo odvozenoz místního jména Görlitz, což znamená Zhořelec. Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

Našli jsme jednu informaci na webových stránkách v německém jazyce, zdroj však nelze požadovat za důvěryhodný, přesto si o dovolujeme přiložit: "Görlich, auch Görling oder Gerlach leitet sich von dem ahd. Rufnamen gebildet mit ahd. ger= Speer und der Endung –lach (gër und lâh), got. laikan, = sprigen; Kampfspiel, ab. Belegt in den Formen/Schreibweisen z.B. a. 872 Gerlec, 1370 Gerlach und 1560 Görlach, Gerlich usw.. Sehr viele Einträge (GOERLICH) aus/ab z.B.: 1697, KATHOLISCH, LAUBENHEIM MAINZ, RHEINHESSEN, HESSE-DARMSTADT oder 1678, EVANGELISCH LENNEP, RHEINLAND, PRUSSIA. (https://www.onomastik.com/forum/goerlich.php ).
Aneta píše:
Úterý 01.05.2018 18:06
Dobrý den,
zajímal by mě význam a původ příjmení Cagaš,Cagašová.
Předem moc děkuji za odpověď Aneta
PSK - admin píše:
Čtvrtek 03.05.2018 10:59
Dobrý den,
v informačních zdrojích, které užíváme pro dohledávání příjmení, nebylo Vámi dotazované příjmení nalezeno. Mohli bychom Vám doporučit publikaci MAJTÁN, Milan. Naše priezviská. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2014. ISBN 978-80-224-1357-2, která ale není v naší knihovně v současnosti k dispozici.
Použité zdroje:
monografie:
BENEŠ, Josef. O českých příjmeních. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Studie a prameny; sv. 14.
KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: Tax Az Kort, 2002. ISBN 80-238-8173-6.
KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: Studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Nové vydání. Praha: Jan Kotík, 1897. Dostupné také z: http://kramerius4.nkp.cz/se[…]fddf-11e6-8830-005056827e51
MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Vyd. 2. Praha: Epocha, 2002. ISBN 8086328104.
MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. Díl. Jména na 251.-501. místě: Adam - Žižka. Praha: Epocha, 2003. ISBN 8086328309.
MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená aneb příjmení pod mikroskopem. Praha: Epocha, 2004. ISBN 8086328589.
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. ISBN 8086781038.
encyklopedie:
Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1888-1909. 28 sv. Dostupné z: http://kramerius4.nkp.cz/se[…]043e-11e5-95ff-5ef3fc9bb22f
Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
Fulltextově prohledavatelný archiv časopisu Naše řeč:
Naše řeč [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 1917-2011, roč. 1-94 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=94
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu