význam a původ příjmení

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o vysvětlení významu a původu příjmení Rojková, Rojek, Rojko.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

všechna tři příjmení mají stejný základ a to apelativum "roj" ( ve smyslu roj včel, apod). Slovo roj je všeslovanského původu; často se můžeme také setkat se slovesem rojiti se. Roj má základ ve slovu *rei - řinouti se (* označuje předpokládanou prajazykovou podobu nebo vůbec původní podobu slovního základu) - jedná se vlastně o tok, tečení, řinutí včel z mateřského společenství; podobně jako slovo zdroj (*z-roj)je výtok vody ze země.

Mezi další příjmení se základem Roj- patří vedle Vámi uvedených např. Rojan, Rojčík, Rojíček, Rojík, Domovský.

Ministerstvo vnitra ČR evidovalo ke dni 15.7.2009 87 mužů s příjmení Rojek, 31 s příjmením Rojko a 223 žen s příjmením Rojková. Statistiky naleznete na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx .

Použitá literatura:

MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-242-1.

KOTÍK, Antonín. Naše příjmení. V Praze: Nákladem Jana Kotíka, 1897. 866 s.

Kniha je dostupná v rámci digitální knihovny Kramerius, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowChars.do .

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.05.2011 07:42

Klára Losenická píše:
Pondělí 17.12.2018 18:03
Dobrý den,
prosím o vysvětlení původu příjmení Korbay.
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 18.12.2018 15:28
Dobrý den,
příjmení Korbay je na našem území poměrně vzácné. Žije zde pouze 3 muži a 1 žena s tímto příjmením. Tento nepočetný výskyt pravděpodobně zapříčinil, že příjmení není jako samostatné heslo uvedeno v žádné nám dostupné literatuře o českých příjmeních. Nejbližší příjmení uvedené v publikacích je Korb/Korba = z něm Korb = košík, korba = proutěný nebo dřevěný vršek vozidla. Podrobnější informace o výskytu tohoto jména na území ČR můžete nalézt na internetové stránce: www.nasejmena.cz či www.kdejsme.cz .

Použité zdroje:
* MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2., upr.vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)
* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení.2.vyd.Praha : Epocha, 2002.ISBN 80-86328-10-4 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem.1.
vyd.Praha : Epocha, 2004.ISBN 80-86328-58-9 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka.1.vyd.Praha :
Epocha, 2003.ISBN 80-86328-30-9 (váz.)
Miloslav Fišera píše:
Úterý 25.12.2018 17:13
Dobrý den,
prosím, co znamená slovo (jméno "VRAŠTÍK", případně "DRAŠTÍK". Děkuji Fišera
PSK - admin píše:
Čtvrtek 27.12.2018 13:59
Dobrý den,
příjmení Draštík, Drašťák a Draštata byla dle knihy "Naše příjmení" odvozena z některého níže uvedeného slova. Mohlo se jednat o staročeské sloveso drastit se = vzpírat se. Ve východočeském nářečí toto slovo znamenalo "ježit se", "zlobit se", U Kdyně se slovo drástat používalo ve významu žvástat. Existovalo též slovo draštět = stávat se drsným.
Podoba příjmení Vraštík není v nám dostupných zdrojích uvedena. Nejbližší zde uvedené příjmení je Vraštil - odvozené z příčestí slovesa praštit (se). Příjmení Vraštík není uvedeno ani mezi příjmeními, které se na našem území v současné době používají (viz www.nasejmena.cz )

 Ke konci roku 2016 žilo v České republice dle statistik Ministerstva vnitra ČR a serveru "Naše jména" 74 mužů a 71 žen s příjmením Draštík/Draštíková. Podrobnější informace o výskytu tohoto jména na území ČR můžete nalézt na internetové stránce: www.nasejmena.cz či www.kdejsme.cz

Zdroje:
* MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2., upr.vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)
* Naše jména: www.nasejmena.cz
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu