Význam a použití slova "dlužno"

Text dotazu

Dobrý den, zajímal by mě význam, případně výklad a správné použití slova "dlužno", zejména ve spojení "dlužno dodat" a "dlužno rozumět".
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, paní Černohousová,

slovo dlužno ve smyslu „je třeba“ bylo v obrozenecké době přejato z ruského „dolžno“ (česky muset) (Machek, 2010, s.121). Byla to snaha obrozenců nahradit německé slovo müssen (musit, muset) slovanským ekvivalentem (Zubatý, 1922, s.1-9).

Dlužno říct, dodat se používá ve formálním projevu vůči druhým ve smyslu „musím (ještě) dodat, (dále) uvést, že..., v této souvislosti je vhodné se ještě zmínit o tom, že…, jinak řečeno já chci říci něco, je třeba říct ještě“ (Čermák, 2009, s.214).

Výraz dlužno rozumět má stejný význam jako výrazy dlužno dodat a dlužno říct.


 

Použité zdroje

ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4, Výrazy větné. Praha: Leda, 2009, s. 214. ISBN 978-80-7335-219-6.
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s.121. ISBN 978-80-7422-048-7.
ZUBATÝ, Josef. Musiti. Naše řeč. Praha, 1922, 6(1), 1-9. ISSN 0027-8203.

JUNGMANN, Josef. Slovník česko-německý. 2. vyd. Praha: Academia, 1990, 5 sv.
ČERMÁK, František. Periferie jazyka: slovník monokolokabilních slov. Praha: NLN, Nakladatelství lidové noviny, 2014, 280 s. ISBN 978-80-7422-349-5.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Datum zadání dotazu

20.03.2017 11:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu