výzkumy delikvence mládeže

Text dotazu

Dobrý den,
byli byste mi prosím ochotni najít jaké realizované výzkumy na téma delikvence mládeže byly realizovány v ČR popř. na Slovensku? Zároveň bych Vás také prosila o nabídnutí vhodné literatury k níže uvedenému tématu:
Rodinné prostředí delikventně se chovající mládeže a možnosti sociální práce
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

níže Vám zasíláme záznamy některých nalezených dokumetů, které se vztahují k Vašemu tématu. Celá rešerše je nad rámec služby Ptejte se knihovny. Pokud potřebujete vypracovat rešerši na dané téma, můžete se obrátit na svou knihovnu, která vám poskytne bližší informace o této službě. Rešeršní služby jsou obvykle placené a řídí se pravidly a ceníkem knihoven, které tuto službu poskytují. Případně se můžete obrátit i na naši knihovnu, konkrétně na Oddělení rešeršních a referenčních služeb.

Výzkumy:

· PODANÁ, Zuzana a BURIÁNEK, Jiří. Česká mládež v perspektivě delikvence: (výsledky mezinárodního výzkumu ISRD-2). [Praha]: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. 78, 24 s. ISBN 978-80-86284-68-2.

· http://theses.cz/id/awonrq/downloadPraceContent_adipIdno_12871

· http://www.policie.cz/clanek/kriminalita-v-roce-2009.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

· VEČERKA, Kazimír. Mládež o kriminalitě a etice každodennosti. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012. 121 s. Studie. ISBN 978-80-7338-124-0. Dostupné také z: http://www.ok.cz/iksp/docs/399.pdf.

· TŮMA, Tomáš. Kriminalita dětí a mládeže v okrese Náchod [rukopis]. 2006. 92 l.

· ŠTREIT, Jindřich. Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za období 1995-2004. [Praha]: Ministerstvo vnitra ČR - Odbor prevence kriminality, 2007. [48] s. ISBN 978-80-254-0259-7.

Další možné zdroje:

· KUBINEC, Patrik. Souvislost volnočasových aktivit a kriminality mládeže [rukopis]. České Budějovice, 2014. 106 s. Dostupné také z: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=32918.

· MATOUŠEK, Oldřich a MATOUŠKOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7367-825-8.

· VEČERKA, Kazimír a kol. Ohrožená mládež mezí prevencí a represí. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 185 s. Studie.ISBN 978-80-7338-118-9. Dostupné také z: http://www.ok.cz/iksp/docs/393.pdf.

· HRONCOVÁ, Jolana, ed. Socialia 2011: Participácia inštitúcií verejnej správy a pomáhajúcich profesií na prevencii sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie: zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia SOCIALIA 2011, ktoré sa konalo v horkom hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici, dňa 27.10.2011. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. 392, 8 s. ISBN 978-80-557-0305-3.

Další zdroje byste mohla nalézt v odkazech na literaturu v tomto dokumentu:

www.policie.cz/soubor/ucebnice-prevence.aspx

Děkujeme za dotaz

S pozdravem

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Národní 3

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

17.12.2014 11:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu