Výzkumné metody do diplomové práce

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na publikace s problematikou metodologie dipl.práce,
výzkumu formou dotazníku, jak ho sestavit, zpracovat data, jaké metody se
používají při dotazování nebo vyhodnocování..

Odpověď

Dobrý den,

bližší informace o výzkumu pomocí metody dotazníku nebo dotazování by Vám mohly poskytnout následující publikace:

1) ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha :
Professional Publishing, 2007. 212 s. ISBN 978-80-86946-49-8.
2) KOHOUTEK, Rudolf. Metoda dotazníku pro pedagogy. [Ostrava] : Item ; Brno
: CERM, 1998. 30 s. ISBN 80-7204-067-7.
3) Questionnaires / edited by Martin Bulmer. London : Sage, 2004. -- 4 sv.
(xxviii, 354, 378, 396, 404 s.) : il. ; 24 cm. ISBN 0-7619-7148-3 (soubor).
4) FODDY, William H. Constructing questions for interviews and questionnaires : theory and practice in social research. Cambridge :
Cambridge University Press, 1995. 228 s. ISBN 0-521-46733-0.
5) KATRIAK, M.; MILLY, S. Metódy a techniky sociologického výskumu.
Bratislava: Vysoká škola ekonomická, 1978. Str. 103.
6) BOUDON, Raymond et al. Sociologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0735-3. Str. 38 - heslo dotazník.
7) Velký sociologický slovník. Sv. 1. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. Str. 222 a dále - hesla dotazník a dotazování.

Můžete využít také webových stránek:
http://www.dotaznik-online.cz/index.htm
http://www.ped.muni.cz/wpsy/stud_materialy/koh_dotaznik.htm
http://www.vyplnto.cz/ - nabízí možnost vytvoření online dotazníku

Pokyny pro vypracování diplomových prací pak obsahují např. tyto publikace:

1) BITLJANOVÁ, Věra. Diplomová práce krok za krokem. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. 52 s. ISBN 80-7372-081-7.
2) LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce :
zpracování a obhajoba. Praha : Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2003. 102 s.
ISBN 80-86579-07-7.
3) HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 117 s. ISBN 80-244-1237-3.
4) KAPOUNOVÁ, Jana. Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. 20 s. ISBN 80-7042-141-X.
5) KIRÁĹOVÁ, Alžběta. Jak napsat diplomovou práci : studijní materiál. Praha
: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2003. 49 s. ISBN 80-86578-24-0.
6) ATTL, Pavel. Jak psát bakalářské, diplomové a jiné práce. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007. 68, 11 s. ISBN 978-80-86578-61-3.
7) GLOGAR, Alois. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 106 s. ISBN 80-7318-168-1.
8) PETERKOVÁ, Jana. Tvorba diplomové práce. V Praze : Oeconomica, 2004. 88 s. ISBN 80-245-0776-5.

Některé univerzity a vysoké školy nabízejí metodické pokyny a návody pro vypracování diplomových prací i na svých webových stránkách, např.:
http://www.phil.muni.cz:8088/wups/w-studium/informace-ke-studiu/diplomova-pr
ace/
http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-informatiky/studium/nekolik-rad-pro-vypra
covani-diplomove-rocnikove-prace-a-obhajobu
http://www.sic.czu.cz/?dl=1&f=853
http://www.fs.vsb.cz/soubory/Zasady_pro_diplomky.pdf
http://www.vsbsu.cz/data/diplomky.pdf
http://fzp.ujep.cz/Studium/statnice/pokyny-pro-vypracovani-BP-DP.pdf aj.

Všechny výše uvedené publikace můžete nalézt v elektronickém katagu Národní knihovny ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc). Údaje o možnostech výpůjčky obsahuje odkaz Exempláře. Pokud vlastníte čtenářský průkaz NK ČR, můžete si knihy případně ihned objednat. Informace o dostupnosti těchto dokumentů v jiných knihovnách ČR je možné získat ze Souborného katalogu ČR
(http://sigma.nkp.cz/cze/skc) - pro krajské a odborné knihovny, nebo ze souborného katalogu SKAT (http://www.skat.cz) - pro městské knihovny.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.07.2008 10:08

Jana píše:
Úterý 15.03.2016 20:06
Dobrý den,

u kterých studijních oborů obecně je typická diplomová či bakalářská práce obsahující dotazníkové šetření? U kterých oborů je to podmínkou, u kterých možností a u kterých to naopak možné není?

Děkuji.
S pozdravem,

Jana
PSK - admin píše:
Středa 23.03.2016 10:22
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali e-mailem.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu