vývojové koncepce

Text dotazu

Dobrý den,potřebovala bych poradit ohledně vývojových koncepcí,které zpracoval M.Erickson, Jean Piaget a Lavrence Kohlberg.Konkrétně jejich rozdělení do jednotlivých životních stádii a charakteristické prvky těchto etap. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Psychologický slovník a Filosofický slovník uvádějí tyto informace:
Erik Erikson (1902 - 1994), německý psycholog a psychoanalytik. Vytvořil teorii psychosociálních stádií vývoje tzv. "osm věků člověka", v nichž je každý jedinec vždy přímo konfrontován s určitým životním úkolem.
1. stádium: první rok života - vytváření pra-důvěry proti pra-nedůvěře, období formování důvěry a nedůvěry, v tomto stádiu je důležitá role matky a její lásky 2. stádium: mezi 2 a 3 rokem života - pocit autonomie proti pocitu hanby (pochybnosti), sebekontrola proti pochybnostem a studu 3. stadium: mezi 3 a 5 rokem života - účelnost jednání proti pocitům viny, objevování možnosti svobodné vůle 4. stádium: 6 rok - puberta - smysl pro práci, snaživost stojí proti pocitu méněcennosti, v tomto období je důležitý identifikační vzor 5. stádium: puberta, adolescence - hledání osobní identity stojí proti pocitu nejistoty, hledání vlastní cesty = identity, harmonizuje se víra ve vlastní sociální roli s rolí, kterou nabízí společnost 6. stádium: raná fáze dospělosti - intimita stoji proti izolaci, volba mezi společností jiných lidí a samotou 7. stádium: fáze druhé dospělosti = střední dospělost - osobní rozvoj stojí proti stagnaci, člověk má v této fázi potřebu mít děti a vychovávat je, pokud se tak neděje, dostavuje se pocit stagnace a snižuje se schopnost mezilidských vztahů 8. stádium: stáří - moudrost stojí proti strachu a zoufalství, v této fázi člověk musí akceptovat svůj životní příběh a minulost, přijmout smrt jako něco nutného, jinak se dostaví pocit zoufalství ( více informací naleznete na internetové stránce:
http://www.answers.com/erik%20erikson )

Lawrence Kohlberg (1927-1987), americký psycholog, autor teorie morálního vývoje.
Ve své teorii stanovil několik stádií, které mohou jedinci zvládat nestejným tempem.
1. prekonvenční úroveň - 2 fáze: 1, poslušnost a trest
2, egocentrismus ( co to přinese mně? ) 2. konvenční úroveň - 2 fáze: 1, mezilidské vztahy a přizpůsobivost, naplňování sociálních rolí
2, autorita a sociální konvence,udržované funkční společnosti, právo a morálka
3. postkonvenční úroveň - 2 fáze:
1, orientace na sociální kontakty
2, všeobecný etický princip ( více na internetových stránkách:
http://www.answers.com/lawrence%20kohlberg ,
http://www.answers.com/topic/kohlberg-s-stages-of-moral-development)

Jean Piaget (1896-1980), švýcarský psycholog. Stanovil čtyři vývojová stádia:
1. stádium senzomotorické: od narozeni do 2 let - vyznačuje se schopností odlišit sebe od okolního světa a snahou jednat záměrně 2. stádium předoperační: od 2 do 7 let - dítě se učí využívat jazyka, umí třídit předměty podle jednoto znaku, vytváří si relativně objektivní představy, myšlení je ještě stále egocentrické 3. stádium konkrétních operací: 7 až 12 let - dítě logicky přemýšlí o objektech a událostech, předměty třídí podle více znaků, umí si udělat představu o množství, počtu a hmotnosti předmětu 4. stádium formálních operací: 12 a více let - logické myšlení v abstraktních pojmech, systematické ověřování předpokladů, myslí do budoucnosti

( více na internetových stránkách: http://www.answers.com/Piaget )

Zdroje:
HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 1.vyd. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X
Filosofický slovník. 1. vyd. Olomouc : Fin, 1995. ISBN 80-7182-014-8

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.11.2007 11:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu