Vývoj veřejné správy v českých zemích

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit, zda nemáte
nějaké informace o Centrálních správních institucích z roku 1848 - 1918.
Týká se to předmětu - Vývoj veřejné správy v českých zemích. Děkuji za
odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pro získání informací k uvedenému tématu byste mohla využít následující dokumenty, které jsme nalezli v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR
(http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):


SCHELLE, Karel a kol. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 314 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-7380-203-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201001/contents/nkc20091997625_1.pdf

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích:
od počátků státu po současnost. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s.: barev. mapy ; 24 cm. ISBN 80-7106-709-1.

MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989.
Praha: Vysoká škola ekonomická, 1996. 66 s. ; 29 cm. ISBN 80-7079-846-7.

KOCOUREK, Ludomír. Správa v českých zemích a v Československu v letech
1848-2005 : historický přehled. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. 105 s.; 30 cm. ISBN 978-80-86754-75-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200704/contents/nkc20071709661_1.pdf

SCHELLE, Karel. Vývoj české veřejné správy. Ostrava: Key Publishing, 2008.
431 s. ; 24 cm. ISBN 978-80-87071-92-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200811/contents/nkc20081827873_1.pdf

KOCÍCH, Miroslav. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1960:
studijní text pro posluchače oboru Veřejná správa a regionální politika.
Opava: Slezská univerzita, 1997. 145 s.; 30 cm. ISBN 80-85879-76-X.

SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848-1948. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 389 s. ; 21 cm. ISBN 80-86432-25-4.

SCHELLE, Karel. Organizace veřejné správy v letech 1848-1948. V Brně :
Masarykova univerzita, 1993. 495 s. ; 21 cm. (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 128 = Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; no. 128. Řada teoretická). ISBN 80-210-0792-3.

JANÁK, Jan. Dějiny správy v českých zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury : určeno pro posl. fak. filozof. Praha: SPN, 1989 (TZ 53). 334 s.; 29 cm.

Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830-1918 / hrsg. Ferenc Glatz, Ralph Melville. -- Budapest : Akadémiai, 1987. x, 378 s.
; 25 cm. ISBN 963-05-4376-1.


Články k této problematice můžete získat z databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl, od r. 1991) a také zejména z odborných bibliografických databází Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz), které kromě článků obsahují i záznamy monografií a sborníků. 

Archivní fondy státní správy a samosprávy z období habsburské monarchie spravuje Národní archiv, konkrétně Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848-1918 - http://www.nacr.cz/C-fondy/pruv.aspx

Historické parlamentní texty od r. 1848 jsou v digitální podobě dostupné ve Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovně (http://www.psp.cz/eknih/). Digitalizované historické právnické texty zpřístupňuje také Österreichische Nationalbibliothek v digitální knihovně ALEX (http://alex.onb.ac.at/).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu