Vývoj trhu práce a nezaměstnanost v ČR

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o doporučení vhodné literatury, ze které bych mohla čerpat při zpracování semestrální práce na téma Vývoj trhu práce a
nezaměstnanost v ČR v roce 2007-2008 (popř. dostupnost této literatury). Mám
k dispozici lit.: Kuchař: Trh práce, Praha.2007. Dále jsem chtěla použít lit.: Kotýnková. Trh práce. Praha 2007, kterou se mi však nepodařilo sehnat. Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, pro téma Vaší seminární práce by mohly být užitečné následující publikace:

* BUCHTOVÁ, Božena (ed.). Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce : sborník příspěvků z mezinárodní konference ... konané dne 6. září 2007 v Brně / Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra podnikového hospodářství. 1. vyd.. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 160 s.

* FILIPOVÁ, Alena. Demographic developments in the Czech Republic and their potential impact on the labour market. Praha : Oeconomica, 2007. 17 s. ISBN 978-80-245-1342-3. 

* GALUŠČÁK, Kamil; PAVEL, Jan. Unemployment and inactivity traps in the Czech Republic: incentive effects of policies. Praha : Czech National Bank, Economic Research Department, 2007. 57 s. ISBN 978-80-254-2539-8.

* HORA, Ondřej. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných : (souhrnná zpráva z výzkumu). 1. vyd.. Praha : VÚPSV, 2008. 154 s. ISBN 978-80-87007-98-3.

* HUBÁLEK, Michal; ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina; ZAMBOJ, Ladislav. Trh práce a diskriminace. Vyd. 1.. Praha : Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2008. 145 s. + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-254-2662-3.
- ve fondu knihoven:
Středočeská vědecká knihovna Kladno, sign. J 262779 Vědecká knihovna Olomouc, sign. 1-200.664 Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, sign. G 315.935 Studijní a vědecká knihovna Plzeň, sign. 31B28377 Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, sign. N202006

* CHAMOUTOVÁ, Daniela; BURDOVÁ, Jeny. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2007. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2007. 61 s.
- ve fondu PedF UK - Ústřední knihovna Praha ZČU - Pedagogická knihovna.
Plzeň, sign. PEDKNV1500.

* KUCHAŘ, Pavel. Trh práce : sociologická analýza. Vyd. 1.. V Praze : Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 978-80-246-1383-3.

* NEKOLOVÁ, Markéta. Flexicurity - hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. 1. vyd.. Praha : VÚPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1.

* POŘÍZKOVÁ, Hana. Analýza zahraniční zaměstnanosti v České republice : postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich ekonomické integrace.  1. vyd.. Praha : VÚPSV, 2008. 76 s. ISBN 978-80-87007-83-9.

* Statistická ročenka trhu práce v České republice 2007. Zpracoval kolektiv autorů Olga Dušánková ... [et al.]. 1. vyd.. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 259 s. ISBN 978-80-86878-64-5
- ve fondu Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, sign. IN127835/2007.
-též dostupné online na WWW: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro

* TVRDOŇ, Michal. Institucionální rámec fungování české ekonomiky po vstupu do EU (aplikace na trh práce). V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7248-430-0.

* ÚLOVCOVÁ, Helena et al. Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2007. Vyd. 1.. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 87 s. ISBN 978-80-87063-07-1.
- ve fondu ZČU - Pedagogická knihovna. Plzeň, sign. PEDKNV1748;  Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, sign. IN148061/2007.

Není-li uvedeno jinak, jsou publikace dostupné i v Národní knihovně ČR, jejich záznam spolu s nabídkou výpůčky naleznete v online katalogu NKC (http://sigma.nkp.cz/F/), máte-li zájem zjistit jejich dostupnost i v ostatních knihovnách, využijte Souborný katalog SKC (http://sigma.nkp.cz/F/).

Využít můžete také článkovou bázi ANL (http://sigma.nkp.cz/F/), slova pro hledání např. trh práce, Česko, nezaměstnanost, vývoj... . Vzhledem k velkému množství výsledků Vám doporučujeme využít funkci "zpřesnit" a zde "rok vydání" 2007,2008. 

Cenné informace můžete získat také na webových stránkách Českého statistického úřadu http://www.czso.cz/ , konkrétně http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-3 (zde např. Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 2.
čtvrtletí 2008, Trh práce v ČR 1993 až 2007,Analýza trhu práce 2000 - 2007, atd.).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2008 18:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu