vývoj správy města Čáslav

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o bližší informace o vývoji správy města Čáslav (okres Kutná Hora) do roku 1918 nebo o doporučení vhodných, veřejně dostupných pramenů o daném tématu.

Odpověď

Dobrý den,

 Informace o vývoji správy v českých zemích můžete čerpat z následujících publikací: 

Schelle, Karel a kol. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 314 s. ISBN 978-80-7380-203-5.

Hledíková, Zdeňka, Janák, Jan a Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s. ISBN 80-7106-709-1.

Janák, Jan a Hledíková, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. 519 s. ISBN 80-04-21189-5.

Janák, Jan. Dějiny správy v českých zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 334 s.

Schelle, Karel. Vývoj české veřejné správy. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008. 431 s. Právo. ISBN 978-80-87071-92-2.

Bohužel nepodařilo se nám najít žádnou publikaci, která by se věnovala přímo dějinám správy města Čáslav. Se svým dotazem se můžete zkusit obrátit na některou z regionálních institucí: Městské muzeum a knihovnu Čáslav (http://www.cmuz.cz/) anebo Městskou knihovnu Kutná Hora (http://www.knihovna-kh.cz/).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Datum zadání dotazu

27.11.2014 10:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu