Vývoj společnosti 1848

Text dotazu

Dobrý den, sháním jakoukoliv literaturu, která by mi mohla pomoci při zkoumání vývoje společnosti v roce 1848, při vydání první (dubnové) ústavy(reakce na ni apod.) Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v rámci služby Ptejte se knihovny Vám můžeme doporučit zdroje, ve kterých můžete vhodnou literaturu k tématu vyhledávat, popřípadě zmínit několik vhodných publikací.

Vhodné dokumenty k tématu můžete vyhledávat v katalozích Národní knihovny, souborných katalozích či dalších licencovaných i nelicencovaných databázích, využít samozřejmě můžete i bibliografie uvedené v jednotlivých monografiích.

 

K dohledávání vhodné literatury můžete mimo jiné použít např.:

* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc

* Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/

* Výběrovou článkovou databázi ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/anl

* Online databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/

 

Vybraná doporučená literatura (Online katalog NK ČR):

 

dokumenty k ústavě:

* SCHELLE, Karel. Historie českého ústavního práva. Vyd. 1. Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2011. 150 s. ISBN 978-80-970836-2-5.

* BALÍK, Stanislav et al. Politický systém českých zemí 1848-1989. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 178 s. Monografie; sv. č. 9. ISBN 978-80-210-5438-7.

* MAREČKOVÁ, Marie. České právní a ústavní dějiny: stručný přehled a dokumenty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 449 s. Učebnice. ISBN 80-244-1502-X.

 

články:

* Velek, Luboš. Ideální představy o ústavě, parlamentarismu a zástupcích lidu v revolučním roce 1848/1849. In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století. = Modern History. Journal for the History of the 19th and 20th Century / Praha : Historický ústav AV ČR 20, č. 1, (2012), s. 13-34.

* Novotný, Jan. K ústavním projektům Františka Palackého v revoluci 1848-1849. In: Češi a svět. Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa / Praha : Euroslavica, 2000 s. 124-130.

 

další knihy:

* MACHAČOVÁ, Jana a MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Vyd. 2., V Karolinu dopl. 1. V Praze: Karolinum, 2010. 494 s. ISBN 978-80-246-1679-7.

* ŠTAIF, Jiří. Obezřetná elita: česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005. 474 s. Bod. ISBN 80-7363-014-1.

* JANÁK, Jan a CHOCHOLÁČ, Bronislav, ed. Morava v národním a politickém ruchu 19. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2007. 523 s. ISBN 978-80-86488-97-4.

* HAVELKA, Miloš. Ideje, dějiny, společnost: studie k historické sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 414 s. Dějiny a kultura; sv. č. 23. ISBN 978-80-7325-220-5.

* MACHO, Peter a kol. Revolúcia 1848-49 a historická pamäť. Bratislava: Historický ústav SAV, 2012. 306 s. ISBN 978-80-89396-19-1.

* EFMERTOVÁ, Marcela C. a SAVICKÝ, Nikolaj. České země 1848-1918. Díl I., Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 453 s. ISBN 978-80-7277-171-4.

* VOJÁČEK, Milan. Osmičky v dějinách českých zemí: 1848. V Praze: Národní archiv, 2008. 49 s. ISBN 978-80-86712-58-1.

* ŠTAIF, Jiří. Revoluční léta 1848-1849 a české země. Praha: Historický ústav Československé akademie věd, 1990. 194 s. Práce Historického ústavu Československé akademie věd = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia; Sv. 3. ISBN 80-85268-01-9.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.12.2013 09:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu