Vývoj ošetřovatelství amputací

Text dotazu

Dobrý den, prosila bych o články nebo knihy o vývoji ošetřovatelství amputací.

Odpověď

Vážená paní Rojíková,

zasíláme Vám několik citací zdrojů k zadané problematice z katalogu knihovny NCO NZO a katalogu NLK. Pokud požadujete podrobnější zpracování tématu, požádejte si prosím o vypracování rešerše. Formulář žádosti naleznete na stránkách NCO NZO - KNIHOVNA.  http://www.nconzo.cz/web/guest/resersni-sluzby

 


PORTER, Roy. Dějiny medicíny: od starověku po současnost.  2. vyd. v českém jazyce. Praha: Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-287-2.

 NEJEDLÝ, Aleš. Základy replantační chirurgie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0315-7.

TALPOVÁ, Eva. Rehabilitace u klienta po amputaci dolních končetin. Sestra, 2011, roč. 21, č. 6, s. 39-41. ISSN 1210-0404.

  JUSTOVÁ, Magdalena. Ošetřovatelská péče o pacienty po amputaci. Ošetřovatelství, 2000, roč. 2, č. 1/2, s. 39-40. ISSN 1212-723X.

MOROVICSOVÁ, Eva. Historické korene vývoja chirurgického ošetrovatel'stva. Ošetrovatel'stvo a pôrodná asistencia, 2011, roč. 9, č.2, supl. s.I-III. ISSN1336-183X.  

HLINKOVÁ, EDITA, Jana MICHÁLKOVÁ  a Jana Nemcová. Manažment ošetrovania pacienta po amputácii dolnej končetiny.  Ošetrovatel'stvo a pôrodná asistencia, 2011, roč. 9, č.2, supl. s.V-VIII. ISSN1336-183X.  

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna

Datum zadání dotazu

26.06.2015 21:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu