Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Text dotazu

Prosím o doporučení literatury ke zpracování
absolventské práce "Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském kraji po roce 2000",
ať již konkrétně či obecně o nezaměstnanosti.

Odpověď

Dobrý den,

v knihovních katalozích jsme nalezli pouze jediný dokument odpovídající Vašemu zadání:

* Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v letech 2000 až 2006 [elektronický zdroj]. Plzeň : Český statistický úřad, 2007. 1 CD-ROM :

barev. ; 12 cm. ISBN 978-80-250-1533-9.

Dostupný z WWW: http://www.czso.cz/xp/edicniplan.nsf/p/13-3232-07

Další informace byste snad mohla získat z dokumentů, které jsou obecněji zaměřené na vývoj nezaměstnanosti v ČR (viz elektronický katalog NK ČR -

http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil : roční průměry ... / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti a mezd. Sv. I (2005)-. Praha : Český statistický úřad, 2006-.

-- sv. ; 30 cm. Ročenka.

* zaměstnanost -- Česko -- 2001- * nezaměstnanost -- Česko -- 2001-

* statistiky

Články (z článkové databáze ANL- Články v českých časopisech, novinách a sbornících, http://sigma.nkp.cz/cze/anl):

DUFEK, Jaroslav. Analýza vývoje regionální nezaměstnanosti v České republice. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno. ISSN 1211-8516. Roč. 51, č. 6 (2003), s. 35-45.

* SPĚVÁČEK, Vojtěch et al. Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004. In: Politická ekonomie. ISSN 0032-3233. Roč. 54, č. 2 (2006), s.

147-169.

ZÁBOJ, Marek. Makroekonomické souvislosti vývoje a pozice odvětví obchodu ČR. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516. Roč. 54, č. 3 (2006), s. 201-212

* obchod -- makroekonomický vývoj -- Česko -- 2003-2004

* Česko -- obchod -- analýza dat -- 2003-2004

* HDP * inflace * nezaměstnanost * obrat obchodní firmy * obchodní bilance

* vývoz * dovoz

PEŘINA, Pavel. Vývoj vybraných ukazatelů zaměstanosti. In: Právo a zaměstnání. -- ISSN 1211-1139. -- Roč. 8, č. 4 (2002), s. 5-8.

* zaměstnanost -- Česko -- r. 1999-2001

* kraje * míra nezaměstanosti * nezaměstnanost * r. 1999-2001

Dokumenty vztahující se k nezaměstnanosti obecně si můžete vyhledat pomocí elektronického katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) zadáním výrazu nezaměstnan? (případně vývoj? and nezaměstnan?) do pole Předmět. Výsledky vyhledávání je možné omezit pouze na dokumenty v češtině.

Několik dotazů týkajících se nezaměstnanosti v ČR jsme již prostřednictvím Ptejte se knihovny odpovídali, odpovědi si můžete prohlédnout v archivu

služby:

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/nezamestnanost-1/

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/vyvoj-trhu-prace-a-nezamestna

nost-v-cr/

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/nezamestnanost-rizikovych-sku

pin-v-cr

Dále můžete využít webové stránky Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Český statistický úřad:

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/nezamestnanost-xp

http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_plzenskem_kraji_podle_m

psv_k_31_10_2009

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989 - níže na stránce http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz

* Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008 - http://www.mpsv.cz/files/clanky/5877/analyza_material.pdf

Další internetové odkazy:

http://www2.czso.cz/xp/edicniplan.nsf/o/13-3202-03-za_rok_2003-nezamestnanos

t_v_plzenskem_kraji_

Pokud byste potřebovala doporučit ještě další zdroje, můžete se obrátit také např. na Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (http://ciks.vse.cz).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.01.2010 17:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu