Vývoj leasingu, úvěru

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych se zeptal na literaturu ohledně historie a vývoje leasingu
v České republice a také historie a vývoje úvěru. Sháním podklady pro svou
bakalářskou práci, která je zaměřena právě na vývoj těchto dvou finančních
služeb.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel nevím jestli internetové zdroje a tištěné prameny budou k něčemu. Bohužel se mi toho více nepodařilo najít. Zkuste se ještě obrátit na knihovnu České národní banky (https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/odborna-knihovna-cnb/) a především na Českou leasingovou a finanční asociaci (https://www.clfa.cz/), zda by vám nepomohli více.

Internetové zdroje:

https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=4508
https://www.mmspektrum.com/clanek/vyvoj-leasingoveho-trhu-v-cr
https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/33455/RycT_Problematika%20leasingu_RK_2009.pdf;jsessionid=1BDFA4615366BB5BE72286750318A046?sequence=1
https://is.muni.cz/th/63096/esf_b/BP2006.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leasing
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br

https://katalog.vse.cz/ - on - line katalog VŠE

Literatura:

1. JINDROVÁ, B. Leasing, praktický průvodce. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-611-0.

2. KOVANICOVÁ, D. a kol. Finanční účetnictví, světový koncept. Praha: Polygon, 2003. ISBN 80-7273-090-8.

3. PULZ, J. – ČICHOVSKÝ, L. – KRUTÍLEK, J. – TOŠOVSKÁ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-093-7.

4. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 2. vydání. Praha: C.H.Beck 2007. ISBN 978-80-7179-903-0

5. BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. Teorie a praxe firemních financí. 6. vydání. Praha: Computer Press 2000. ISBN 80-7226-189-4

6. SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 4. vydání. Praha: Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1992-4

7. VALOUCH, Petr. Leasing v praxi. 3. vydání. Praha: Grada Publishing 2008. ISBN 978-80-247-2557-4

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 09:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu