Vývoj hotelnictví - terminologie

Text dotazu

Dobrý den,
píši diplomovou práci na téma: Vývoj hotelnictví v ČR a hledám jakékoliv
zdroje kde bych se o tomto tématu alespoň něco málo dozvěděla. Jedná se mi
např. o pojmy hotelnictví, hotely, pohostinství, cestovní ruch atd. Byla mi
doporučena publikace od paní Ing. Indrové: Cestovní ruch. Moc bych Vás
chtěla poprosit, zda byste mi mohli pomoci nalézt třeba i jiné zdroje.
Chtěla bych se zaměřit na vývoj od 1. světové války až po současnost.

Odpověď

Zde jsou uvedené možné prameny, ze kterých lze čerpat informace k vaší

diplomové práci. Další dokumenty lze dohledat v Souborném katalogu VŠE na

adrese http://library.vse.cz nebo prostřednictvím Jednotné informační brány

(souborné katalogy českých a světových knihoven) -

http://www.jib.cz/V?RN=665319073. Katalog VŠE lze volně prohlížet (volba

HOST), zde zjistíte i aktuální dostupnost uvedené literatury. Informace o

službách a registracích do knihovny VŠE najdete na webových stránkách

http://ciks.vse.cz.

Internetové zdroje:

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/cestovni-ruch-v-cr

http://www.cot.cz/

http://www.czechtourism.cz/

http://www.seminarky.cz/Cestovni-ruch-teorie-subkategorie181

http://cestovniruch.studentske.cz/

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/cestovni-ruch/1000498/

http://www.seminarky.cz/Vyvoj-hotelnictvi-3578

Periodika:

Revue hotel :  o hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a životním stylu

Food service :  moderní gastronomie, hotelnictví, účelové stravování

Literatura:

Indrová, Jarmila: Yield management a jeho uplatňování v hotelnictví.

Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997.

Indrová, Jarmila: Podnikatelská činnost ve stravování a hotelnictví.

Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996.

Indrová, Jarmila: Cestovní ruch : základy. Praha : Oeconomica, 2009.

Jarolímková, Liběna: Informatorium pro studenty oboru cestovní ruch.

Praha : Oeconomica, 2009.

Ryglová, Kateřina: Cestovní ruch : (soubor studijních materiálů). Ostrava :

Key Publishing, 2009.

Hesková, Marie: Cestovní ruch : pro vyšší odborné školy a vysoké školy.

Praha : Fortuna, 2006.

Pásková, Martina: Výkladový slovník cestovního ruchu. [Praha] :

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, c2002.

Malá, Vlasta: Cestovní ruch :  (vybrané kapitoly). Praha : Vysoká škola

ekonomická, 1999.

Beránek, Jaromír: Řízení hotelového provozu. Praha : MAG Consulting, 2007.

Beránek, Jaromír: Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha : Grada: MAG

Consulting, 2004.

Kiráľová, Alžbeta: Marketing hotelových služeb. Praha : Ekopress, 2006.

Kiráľová, Alžbeta: Marketing : destinace cestovního ruchu. Praha :

Ekopress, 2003.

Orieška, Ján: Technika služeb cestovního ruchu. Praha : Idea servis, 1999.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.03.2010 09:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu