Vývoj hospodářství v Československu v letech 1918-1948

Text dotazu

Dotaz:
Dobrý den, mohli by jste mi prosím doporučit, ve
kterých odborných časopisech a sbornících bych mohla najít informace o
Vývoji hospodářství v Československu v letech 1918 – 1948?

Odpověď

Základní a doporučená literatura k hospodářským dějinám:

FALTUS, J.; PRŮCHA, V., Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století,

Praha, VŠE 2003. ISBN80-245-0499-5 (brož.)

Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945–1992), Acta Oeconomica

Pragensia, č. 3, Praha 1996

K hospodářským dějinám 20.století, Acta Oeconomica Pragensia, č.3, Praha

2005

PRŮCHA, V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992,

1.díl, Období 1918–1945, Brno, Doplněk 2004. ISBN80-7239-147-X

PŮLPÁN, K., Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku

1990, I. díl, Praha, Karolinum 1993. ISBN80-7066-785-0 (brož.)

PŮLPÁN, K., Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku

1990, II. díl, Praha, Karolinum 1993. ISBN 80-7066-786-9 (brož.)

Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918–1992, K 80. výročí

vzniku ČSR, Acta Oeconomica Pragensia, č. 5., Praha 1998

DOLEŽALOVÁ, Antonie, Rašín, Engliš a ti druzí: konfrontace hospodářské

politiky a praxe 1. československé republiky ve fiskální a měnové oblasti.

Léta 1918–1928, Praha, Oeconomica 2002.

GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan, Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a

20. století v politických a společenských souvislostech, Praha, Libri 2003.

ISBN 80-7277-178-7.

KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918–1938), I. díl:

Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929), Praha, Libri 2000. ISBN

80-7277-195-7

KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918–1938), II. díl:

Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930–1935), Praha Libri

2002. ISBN 80-7277-031-4 (váz.)

KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918–1938), III. díl: O

přežití a o život (1936–1938), Praha, Libri 2003. ISBN 80-7277-119-1 (3.

díl).

KLIMEK, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české, XIII., 1918–1929, Praha,

Paseka 2000. ISBN 80-7185-328-3 (váz.).

KLIMEK, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české, XIV., 1929–1939, Praha,

Paseka 2002. ISBN 80-7185-425-5 (váz.)

.

KUKLÍK, Jan, GEBHART, Jan, Velké dějiny Zemí Koruny České, XV., 1938–1945,

Praha, Paseka 2003. ISBN 978-80-7185-835-5 (sv. 15b : váz.).

LACINA, Vlastislav: Zlatá léta československého hospodářství 1918–1929,

Praha, Historický ústav AV ČR 2000. ISBN 80-7286-000-3 (brož.).

VENCOVSKÝ, František, Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948.

Brno, Masarykova univerzita 1997. ISBN 80-210-1624-8 (Masarykova

univerzita).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 09:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu