Vývoj HDP - ČR

Text dotazu

Dobrý den,

vybrala jsem si téma na diplomovou práci: Analýza faktorů determinujících
vývoj hrubého domácího produktu v ČR ve sledovaném období. Touto cestou
bych Vás chtěla požádat o literaturu k tomuto tématu.

Odpověď

Zasílám seznam možné literatury a dalších zdrojů k vaší diplomové práci (TU

Liberec?) . Další lze vyhledávat v Souborném katalogu VŠE na adrese

http://library.vse.cz a v Jednotné informační bráně

http://www.jib.cz/V?RN=665319073. Využít můžete i knihovnu České národní

banky nebo Českého statistického úřadu.

Literatura:

Měříme správně HDP : sborník textů / Jan Fischer ... [et al.] ; Marek

Loužek (ed.). Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005.

Křovák, Jiří: Ukazatele rozšiřující pojetí hrubého domácího produktu .

Praha : Český statistický úřad, 2002.

Dvořák, Pavel: Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize.

Praha : Beck, 2008.

Dvořák, Pavel: Vybrané problémy hospodářské politiky. Praha : Oeconomica,

2004.

Kliková, Christiana: Hospodářská politika. Ostrava : Institut vzdělávání

Sokrates, 2003.

Kotlán, Igor: Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava : Institut

vzdělávání Sokrates, 2001.

Slaný, Antonín: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha :

Beck, 2003.

Soukup, Jindřich: Makroekonomie : moderní přístup. Praha : Management

Press, 2007.

Arnold, Lutz G.: Business cycle theory. Oxford : Oxford University Press,

2010.

Czesaný, Slavoj: Hospodářský cyklus : teorie, monitorování, analýza,

prognóza . Praha : Linde, 2006.

Holman, Robert: Makroekonomie : středně pokročilý kurz. Praha : C.H. Beck,

2010.

Hušek, Roman: Ekonometrická analýza. Praha : Oeconomica, 2007.

Spěváček, Vojtěch: Transformace české ekonomiky : politické, ekonomické a

sociální aspekty. Praha : Linde, 2002.

Hronová, Stanislava: Národní účetnictví : nástroj popisu globální

ekonomiky. Praha : C.H. Beck, 2009.

Hronová, Stanislava: Národní účetnictví : koncept a analýzy. Praha : C.H.

Beck, 2000.

Bakalářské, diplomové a dizertační práce (elektronický zdroj, nejsou volně

dostupné):

Fara, Tomáš: Hodnocení úspěšnosti fiskální politiky na vybraných

konkrétních případech. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v

Praze. Fakulta managementu, 2010.

Hnilica, Petr: Výpočet hrubého výstupu v České republice. Bakalářská práce

(Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011

Kabelková, Renata: Analýza hrubého domácího produktu České republiky.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

podnikohospodářská, 2010.

Matela, Michal: Analýza hrubého domácího produktu České republiky.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

podnikohospodářská, 2011.

Nedvědová, Kateřina: Hospodářský cyklus a ekonomická transformace v České

republice. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze.

Národohospodářská fakulta, 2010.

Pánková, Michaela: Analýza hrubého domácího a hrubého národního produktu

v ČR : Porovnání struktury HDP a HNP pro ČR. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká

škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2010.

Fischer, Jakub: Konstrukce čtvrtletních předběžných odhadů vývoje hrubého

domácího produktu s ohledem na charakter a vypovídací schopnosti

oficiálních odhadů. Doktorská disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola

ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, 2004.

Internetové zdroje:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/

http://www.cnb.cz/cs/index.html

http://www.businessinfo.cz/cz/

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_WPNo1.pdf

http://en.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_WPNo5.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

16.06.2011 11:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu