Vývoj cen komodit a jejich vliv na makroagregáty

Text dotazu

Dobrý den, k BP bych potřebovala poradit s vhodným výběrem literatury na téma Vývoj cen komodit se zaměřením na jejich vliv na makroagregáty. Kromě toho bych potřebovala dobrou literaturu k ekonometrické metodě VAR-model na základě které mam vypracovat praktickou část BP.

Odpověď

Dobrý den,
 
níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu CIKS VŠE. Doporučujeme Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 
 
Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), doporučujeme použít např. termíny:
 
autoregresní modely
ceny
komodity
regresní modely
VAR model(y)
makroekonomické agregáty
zboží
 
 
 
Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)
 
Antal, Radoslav. Komodity - možnosti a současné techniky obchodování. Praha, 2012. Vedoucí práce Hana Chylíková.
 
Bednář, Jan. Komodity a komoditní trhy. Praha, 2008. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
 
Dědeček, Jiří. Analýza vztahů mezi HDP, emisemi CO2 a cenou ropy vybraných zemí. Praha, 2015. Vedoucí práce Elena Kuchina.
 
Denisova, Evgeniya. Analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou v České republice. Praha, 2016. Vedoucí práce Elena Kuchina.
 
Hubálek, Ondřej. Grafické modely ve statistice a ekonometrii. Praha, 2013. Vedoucí práce Jan Zouhar.
 
Klučka, Jiří. Nepřímé metody čtvrtletních odhadů makroagregátů. Praha, 2013. Vedoucí práce Stanislava Hronová.
 
Krčál, Adam. High-dimensional VAR analysis of regional house prices in United States. Praha, 2016. Vedoucí práce Ondřej Čížek.
 
Kureková, Lucie. Testování neoklasického modelu migrace: Empirická analýza panelových dat ČR. Praha, 2014. Vedoucí práce Jan Čadil.
 
Maxa, Jan. Analýza a komparace inflace v ČR a SRN. Praha, 2012. Vedoucí práce Roman Hušek.
 
Musil, Petr. Cenové přepočty v národních účtech. Praha, 2012. Vedoucí práce Jakub Fischer.
 
Pecha, Martin. Obchodování s komoditami. Praha, 2012. Vedoucí práce František Drozen.
 
Verner, Jan. Analýza konvergence vybraných finančních ukazatelů ČR a EU. Praha, 2012. Vedoucí práce Václava Pánková.
 
Zástěrová, Martina. Komoditní trhy a dopad vývoje jejich cen na cenu zboží. Praha, 2011. Vedoucí práce Petr Zámečník.
 
 
Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE
 
Brčák, Josef, Sekerka, Bohuslav a Stará, Dana. Makroekonomie - teorie a praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 223 s. ISBN 978-80-7380-492-3.
 
Cipra, Tomáš. Finanční ekonometrie. 2., upr. vyd. Praha: Ekopress, 2013. 538 s. ISBN 978-80-86929-93-4.
 
Garner, Carley. Komodity: úvod do investování na nejrychleji rostoucím trhu. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 296 s. ISBN 978-80-265-0019-3.
 
Hušek, Roman. Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009. 344 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1623-3.
 
Hušek, Roman. Ekonometrická analýza. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 367 s. ISBN 978-80-245-1300-3.
 
Jílek, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upr. vyd. Praha: Grada, 2010. 630 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-3696-9.
 
Jurečka, Václav a kol. Makroekonomie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 342 s. Expert. ISBN 978-80-247-4386-8.
 
Wooldridge, Jeffrey M. Introductory econometrics: a modern approach. Sixth edition. Boston: Cengage Learning, [2016], ©2016. xxi, 789 stran. ISBN 978-1-305-27010-7.
 
Jusélius, Katarina. The cointegrated VAR model: methodology and applications. Oxford: Oxford University Press, 2006. xx, 457 s. Advanced texts in econometrics. ISBN 0-19-928566-7.
 
Verbeek, Marno. A guide to modern econometrics. 3rd ed. Chichester: John Wiley, 2008. xv, 472 s. ISBN 978-0-470-51769-7.
 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

31.10.2016 09:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu