Vývoj bankovního systému v ČR

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych požádala o doporučení literatury k mojí bakalářské práci. Téma je vývoj bankovního systému v ČR (historie, aktuální stav a predikce). Nejraději bych literaturu z knihovny ČNB a VŠE.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu VŠE, ČNB a také z internetu. Fond VŠE a ČNB se v dané tematické oblasti obsahově poměrně hodně shoduje. Některé z dokumentů mají volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) nebo ČNB (http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/cnbanka/k6) doporučuji použít např. termíny:

banky

bankovnictví

bankovní systém

dějiny

historie

vývoj

Česko / Česká republika / české země

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Bankovnictví v proměnách času: sborník textů k 20 letům České bankovní asociace. 1. vyd. Praha: Česká bankovní asociace, 2012. 253 s. ISBN 978-80-260-3016-4.

Bažantová, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální pohled. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005. 195 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 4/2005. ISBN 80-86729-19-2.

Česká národní banka 1993-2003 = Czech National Bank 1993-2003. Praha: Česká národní banka, 2003. [78] s.

Horák, Josef. Přehled vývoje českých obchodních bank. Praha: Literární výbor obchodnického spolku Merkur, 1913. 260 s. Obchodní knihovna "Merkur"; č. 21.

Jindra, Zdeněk, ed. a Šouša, Jiří, ed. Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století = From the history of the Czech banking system in the 19th and 20th centuries / [vědečtí redaktoři Jiří Šouša, Zdeněk Jindra]. Praha: Karolinum, 2000. 209 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 5-1997. Studia historica; 47. ISBN 80-246-0077-3.

Juřík, Pavel. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7277-488-3.

Kunert, Jakub a Novotný, Jiří. Centrální bankovnictví v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Česká národní banka, 2008. 183 s. ISBN 978-80-87225-06-6.

Pimper, Antonín. České obchodní banky za války a po válce: nástin vývoje z let 1914-1928. V Praze: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1929. 538 s.

Pimper, Antonín. Z válečného a poválečného vývoje českých obchodních bank. V Praze: Česká společnost národohospodářská, 1929. 19 s. Sbírka přednášek pořádaných Českou národohospodářskou společností; 1928-1929, XVII.

Polouček, Stanislav. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ethics, 1999. 208 s. ISBN 80-238-3982-9.

Velek, Jan. Základní informace o českém bankovnictví. Praha: Bankovní institut - vysoká škola, 2000. 58 s. ISBN 80-7265-034-3.

Vencovský, František et al. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha: Bankovní institut, 1999. 594 s. ISBN 80-7265-030-0.

 

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Divíšková, Lenka. VÝVOJ PŮSOBNOSTI CENTRÁLNÍ BANKY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY OD ROKU 1989. Praha, 2010. Vedoucí práce Karel Zeman.

Fingerhutová, Eliška. Analýza přímého bankovnictví v ČR se zaměřením na nízkonákladové banky. Praha, 2012. Vedoucí práce Marek Dobrovolný.

Charvátová, Markéta. Vývoj komerčního bankovnictví v ČR v letech 1989 - 2011. Praha, 2012. Vedoucí práce Karel Zeman.

Chouňová, Renáta. Vývoj bankovního sektoru v ČR. Praha, 2008. Vedoucí práce Tomáš Mikulec.

Kasenčáková, Jana. Bankovní regulace a dohled v České republice po finanční a hospodářské krizi 2007-2009. Praha, 2012. Vedoucí práce Jitka Koderová.

Marková, Lenka. Historie bankovnictví na českém území. Praha, 2007. Vedoucí práce Miroslav Kollár.

Mihoková, Zuzana. Bankovní systém v Protektorátu Čechy a Morava. Praha, 2008. Vedoucí práce František Stellner.

Papáčková, Zuzana. Vývoj bankovního sektoru v České republice po roce 2000. Praha, 2012. Vedoucí práce Stanislava Půlpánová.

Rybák, Zdeněk. Privátní bankovnictví v ČR. Praha, 2009. Vedoucí práce Stanislava Půlpánová.

Příklady tištěných publikací ve fondu Odborné knihovny ČNB (http://www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/)

Banking in Central and Eastern Europe 1980-2006 : a comprehensive analysis of banking sector transformation in the former Soviet Union, Czechoslovakia, East Germany, Yugoslavia, Belarus, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Kazakhstan, Poland, Romania, the Russian Federation, Serbia and Montenegro, Slovakia, Ukraine and Uzbekistan / Stephan Barisitz. - 1st ed.. - Abingdon : Routledge, 2008 - xix, 198 s. ISBN 0-415-42881-5978-0-415-42881-1

Bankovnictví v České republice [4. vyd.] / kolektiv autorů. - 4. aktual. vyd.. - Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2000 - vi, 349 s. ISBN 80-7265-035-1

Centrální bankovnictví v české historii po současnost : institucionální pohled / Ilona Bažantová. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005 - 195 s. ISBN 80-86729-19-2

Centrální bankovnictví v českých zemích / Jakub Kunert, Jiří Novotný ; úvodní slovo Zdeněk Tůma. - 1. vyd.. - Praha : Česká národní banka, 2008 - 183 s. + CD ISBN 978-80-87225-06-6

Česká národní banka : 1993 - 2003 / Česká národní banka. - Praha : Česká národní banka, 2003 - 80 s.

České bankovnictví do roku 1936 : charakteristika, inspirace (k 70. výročí vzniku Národní banky) / Josef Mervart. - Praha : Česká národní banka. Institut ekonomie, 1996 - 49 s

České bankovnictví na přelomu tisíciletí / Stanislav Polouček. - Ostrava : Ethics, 1999 - 208 s. ISBN 80-238-3982-9

České obchodní banky za války a po válce : nástin vývoje z let 1914-1928 [R] / napsal Antoním Pimper. - Praha : Neubert, 1929 - 538 s

Dějiny bankovnictví v českých zemích / František Vencovský...[et al.]. - 1. vyd.. - Praha : Bankovní institut vysoká škola, 1999 - 594 s. ISBN 80-7265-030-0

The financial system in the Czech Republic, Hungary and Poland after a decade of transition / Thomas Reininger, Franz Schardax and Martin Summer. - Frankfurt am Main : Deutsche Bundesbank, 2001 - 85 s. ISBN 3-933747-92-9

Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě / Pavel Juřík. - 1. vyd.. - Praha : Libri, 2011 - 190 s. ISBN 978-80-7277-488-3

Peníze a banky v České socialistické republice [R] / Státní banka československá. - Praha : Státní banka československá, 1969 - 102 s

Přehled vývoje českých obchodních bank [R] / napsal Josef Horák. - Praha : Merkur, 1913 - 260 s

Základní informace o českém bankovnictví / Jan Velek. - 1. vyd.. - Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2000 - 58 s. ISBN 80-7265-034-3

Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20.století - 1. vyd.. - Praha : Karolinum, 2000 - 209 s. ISBN 80-246-0077-3


Příklady volně dostupných online zdrojů

Analýza vývoje české bankovní soustavy od r. 1918

http://is.muni.cz/th/345082/pravf_b/Analyza_vyvoje_ceske_bankovni_soustavy_od_r_1918.pdf

banky.cz

http://www.banky.cz/

Databáze bank a poboček zahraničních bank v České republice

http://business.center.cz/business/finance/banky/databaze/

Historický vývoj bankovnictví v ČR

http://is.muni.cz/th/63096/esf_b/BP2006.pdf

Publikace vydávané Českou národní bankou

http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/publikace/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.11.2013 13:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu