Vyvětlení rčení

Text dotazu

Dobrý den. Mám vysvětlit rčení ale nevím si s tím rady. Mohli byste mi prosím pomoci? 1) Byli jako David a Goliáš. 2) Je starý jako Metuzalém. 3) Klaní se zlatému teleti 4) Přináší Jobovu zněst. To je sodoma a gomora. 6) Je proradná jak Dalila. Vypadáš jak sedm hladových let. Děkuji za brzké vysvětlení.

Odpověď

Dobrý den,
dle formy zadání dotazu a rozsáhlého výčtu uvedených rčení soudíme, že se jedná o školní úlohu.  Samotné vypracování úkolu necháme na Vás (viz pravidla služby Ptejte se knihovny). Rádi Vám ovšem pomůžeme s vhodnou literaturou k tématu. Pokud vypracování úkolu opravdu velmi spěchá, naleznete některé základní údaje i na internetu.

Všechna zmíněná přísloví se váží  ke Starému zákonu. Jejich vysvětlení můžete nalézt mimo jiné v následující literatuře:
* Schneeberger, Vilém. Začněme u Adama, aneb, Okřídlená biblická rčení. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003. 181 s. ISBN 80-7255-090-X.
* Čermák, František, Hronek, Jiří a Machač, Jaroslav. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1, Přirovnání. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 507 s. ISBN 978-80-7335-216-5.
* Čermák, František, Hronek, Jiří a Machač, Jaroslav. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 3, Výrazy slovesné. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 1247 s. ISBN 978-80-7335-218-9.
* Zaorálek, Jaroslav. Lidová rčení. Vyd. 4., V nakl. Academia 2. Praha: Academia, 2000. 741 s. ISBN 80-200-0824-1.
* Kovářová, Stanislava. Proč se říká?. Olomouc: Alda, 1994. 88 s. ISBN 80-85600-31-5.

 Vybrané internetové zdroje, které vysvětlují dané rčení či alespoň uvádějí příběh, jež se ke rčení váže:
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Goli%C3%A1%C5%A1
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Metuzal%C3%A9m
* http://ceske-budejovice.evangnet.cz/node/417
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Jobova_zv%C4%9Bst
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Sodoma_a_Gomora
* http://zena-in.cz/clanek/proradna-dalila/kategorie/spolecnost
* http://apostol.webnode.cz/josef/

Vždy je ovšem lepší čerpat informace z tištěných zdrojů. Důvěryhodnost informací prezentovaných na internetu není vždy zaručena (většinou není uveden zdroj informací).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2012 14:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu