Využívání památek

Text dotazu

Dobrý den, ve své disertační práci se zabývám využíváním (nemovitých) kulturních památek v cestovním ruchu. Bohužel jsem do této chvíle neobjevil v žádné databázi při vyhledávání literaturu, která by se tímto zabývala, proto si dovoluji obrátit se na Vás.

Odpověď

Dobrý den, služba Ptejte se knihovny Vám může pouze doporučit literaturu / dokumenty k tématu, odpověď na Vaše otázky vyžaduje studium dokumentů, to tato služba neprovádí. Vyhledání literatury na Vámi dané téma není jednoduché, nelze předpokládat, že bude zpracováno jako celek, možná v obecné rovině (využívání památek) v zahraničí.

Báze NKC - online katalog naší knihovny http://sigma.nkp.cz/F umožňuje vyhledávat i pomocí slov z obsahu (výběr údaje), doporučujeme Vám využít tuto možnost. Lze zadat hesla jako nemovité památky, cestovní ruch atd.

Byla vyhledána i tato publikace, která obsahuje v části Ekonomika kultury i kapitolu Cestovní ruch.

Ekonomika veřejného sektoru I : pro kombinovanou formu studia / Jaroslav Pilný. -- Vyd. 2., (upr. a dopl.). -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. -- 140 s.

Dále doporučujeme i v bázi ANL (články v českých časopisech od roku 1991) opět vyhledávat obecnější termíny (nemovité památky atd.) a pomocí klíčových slov jako popisu obsahu vybrat vhodné články (skutečná relevance dokumentu je většinou určena až po přečtení, podle několika klíčových slov nelze většinou přesně určit):

např.
Jsou nemovité kulturní památky pouze přítěží veřejných a soukromých rozpočtů? Vrátí se vložené, lehce vyčíslitelné prostředky, jejich majitelům a naší společnosti jako celku? / Jan Březina
In: Příloha. -- S. I-VIII
In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-8009. -- Roč. 13, č. 14 (2002) http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2002/0014/priloha.html


Památky a příroda / Karel Hudec
In: Veronica. -- Brno. -- ISSN 1213-0699. -- Roč. 17, č. 5(2003), s. 1-2 nemovité kulturní památky -- ochrana -- Česko
 
Případně i něco z historieLikvidace nemovitostí kulturních památek v Čechách po r. 1945 / Miloš Sládek. --  4 obr
In: Dějiny a současnost. -- Roč. 13, č. 4 (1991), s. 50-54
 
Jak už bylo uvedeno, zahraniční zdroje mohou obsahovat různé obecné pohledy na využití kulturních památek v cestovním ruchu, doporučujeme především zdroj EBSCO, tento zdroj můžete využít v mnoha českých (i vysokoškolských knihovnách). Seznam licencovaných zdrojům, které nabízí svým registrovaným uživatelům NK ČR, naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3

Doporučujeme pro obecné otázky ohledně využití nemovitých památek kontaktovat Národní památkový ústav http://www.npu.cz/ a/nebo Ministerstvo kultury ČR - http://www.mkcr.cz , kam tato problematika oborově spadá.

Doporučujeme také využít volný internet, především prostřednictvím Google Scholar :
 
HUDEČEK, Jiří. Politické rozhodování činí z památek veřejné statky.
http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2582_199507jh.pdf

http://scholar.google.cz/scholar?q=cultural+monuments+tourism&hl=cs&lr=&start=10&sa=N
seznam vyhledaný na Google Scholar mimo jiné obsahuje:

- Issues in cultural tourism studies - Od autorů: Melanie K. Smith
- Planning considerations for cultural tourism: a case study of four European cities: case study / Antonio P. Russo, Jan van der Borg . Tourism Management, Volume 23, Issue 6, December 2002, Pages 631-637

O dostupnosti vyhledaných dokumentů se poraďte ve knihovně vysoké školy, kterou studujete.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2009 15:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu