Využití technické analýzy při obchodování s akciemi

Text dotazu

Dobrý den, rád bych získal nějaké podrobnější informace k využití technické analýzy při obchodování s akciemi. Můžete mi, prosím, doporučit nějakou literaturu, ideálně i nějakou literaturu zaměřenou na výpočty technické analýzy. Děkuji.

Odpověď

Níže najdete seznam literatury a seznam závěrečných prací obhájených na VŠE, které se zabývají vámi uvedeným tématem. Dostupnost literatury, ev. další zdroje můžete dohledat v Souborném katalogu VŠE - http://library.vse.cz. Závěrečné práce jsou volně dostupné na internetu, k přístupu lze využít odkaz v Souborném katalogu nebo databázi na www.vse.cz (Pro studenty ). Doufám,že si z uvedených zdrojů vyberete.


Knihy:

Brada, Jaroslav. Technická analýza. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. 171 s. ISBN 80-245-0096-5.
Veselá, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9.
Veselá, Jitka. Investování na kapitálových trzích v příkladech. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 149 s. ISBN 978-80-245-1166-5.
Veselá, Jitka. Analýzy trhu cenných papírů. Díl I. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. 522 s. ISBN 80-7079-563-8.
Veselá, Jitka. Analýzy trhu cenných papírů. Díl II, Fundamentální analýza. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003. 361 s. ISBN 80-245-0506-1.
Gladiš, Daniel. Naučte se investovat. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2005. 174 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 80-247-1205-9.
Achelis, Steven B. Technical analysis from A to Z. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, ©2001. xviii, 380 s. ISBN 0-07-136348-3.
Pring, Martin J. The all-season investor: successful strategies for every stage in the business cycle. New York: John Wiley & Sons, 1992. ix, 337 s. ISBN 0-471-54977-0.
Blake, David. Analýza finančních trhů. Praha: Grada, 1995. 623 s. ISBN 80-7169-201-8.
Blake, David. Financial market analysis. London: McGraw-Hill, 1990. xv, 432 s. McGraw-Hill series in finance. ISBN 0-07-707228-6.
Musílek, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999. 852 s. Manager-podnikatel. ISBN 80-86006-78-6.
Musílek, Petr. Trhy cenných papírů. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5.
Jílek, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 656 s. Finance. ISBN 978-80-247-2963-3.
Jílek, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upr. vyd. Praha: Grada, 2010. 630 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-3696-9.
Fanta, Jiří. Technická analýza kapitálových trhů. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 80-7184-308-3.
Sekerka, Bohuslav. Cenné papíry a kapitálový trh. Praha: Profess, 1996. 179 s. ISBN 80-85235-41-2.
Víšková, Hana. Technická analýza akcií. Praha: HZ, 1997. 119 s. ISBN 80-86009-13-0.


Závěrečné práce:


Nepomnyashchiy, Ilya. Technická analýza. Praha, 2013. Vedoucí práce Petr Blaheta.
Beránek, Jiří. Technická analýza v aplikaci na vybrané mezinárodní trhy. Praha, 2012. Vedoucí práce Božena Plchová.
Fliedr, Pavel. Technická analýza spotového kursu (aplikace indikátoru stochastic na denní data). Praha, 2012. Vedoucí práce Martin Mandel.
Bodis, Vojtěch. Technická analýza spotového kursu založená na využití tzv. Bollingerova pásma. Praha, 2011. Vedoucí práce Martin Mandel.
Pospišová, Zuzana. Fundamentálna a technická analýza akcie Komerční banka, a. s. Praha, 2010. Vedoucí práce Jitka Veselá.
Gronský, Andrej. Technická analýza vybraného investičního instrumentu. Praha, 2009. Vedoucí práce Jiří Trešl.
Štěpán, Martin. Technická analýza na finančních trzích: odborná disciplína?. Praha, 2009. Vedoucí práce Josef Jílek.
Poláková, Soňa. Technická analýza vybraných akciových titulů. Praha, 2008. Vedoucí práce Jarmila Radová.
Plasová, Magdaléna. Analýza akcie Komerční banky. Praha, 2013. Vedoucí práce Jitka Veselá.
Petr, Michal. Fundamentální a technická analýza akcií realitního sektoru na pražské burze. Praha, 2010. Vedoucí práce Petr Musílek.
Bernat, Martin. Fundamentální analýza akcie BMW. Praha, 2013. Vedoucí práce Jitka Veselá.
Štěpánek, Petr. Ověřování funkčnosti nástrojů technické analýzy. Praha, 2009. Vedoucí práce Jiří Dvořák.


Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.01.2014 09:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu