Vyúčtování svěřených finančních prostředků

Text dotazu

1. čím se řídí (předpis, zákon ap) způsob vyúčtování fin. prostředků v rámci SVJ ?
2. je výbor SVJ povinen vyúčtování předložit k projednání a schválení Shromáždění (nejvyšší orgán SVJ) ?
3.je možné, aby předložené vyúčtování obsahovalo rozdíl mezi součtem položek vyúčtování (+poč. stav, +příjmy, -výdaje za dané období) a konečným stavem fin. prostředků (daného období) ?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

části dotazu se týkají odborných detailů z oblasti účetnictví, my Vám v rámci naší služby můžeme poskytnout spíše informace obecnějšího rázu, pro podrobnější údaje Vám doporučujeme obrátit se na odborníky v tomto oboru.

Informace z oblasti správy domů jsou k dispozici například na webu https://www.sousede.cz/. Nachází se zde také poradna a možnost dotazování prostřednictvím chatu. Existují také další webové stránky, na nichž jsou vysvětlené náležitosti vedení účetnictví SVJ a kroky, jak postupovat. Níže jsme vybrali některé z nich:

UVÍROVÁ, Lenka. Základy účetnictví pro společenství vlastníků – 1. díl. Online. In: Portal.pohoda.cz 22. 8. 2014. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/zaklady-ucetnictvi-pro-spolecenstvi-vlastniku-%E2%80%93-1/

PREUSS, Ondřej. Jak vést účetnictví společenství vlastníků jednotek?. Online. In: Dostupnyadvokat.cz 6. 9. 2022. Dostupné z: https://dostupnyadvokat.cz/blog/ucetnictvi-svj

BUGÁROVÁ, Věra – více článků. Online. In: Ucetnictvisvj.cz. Dostupné z: https://ucetnictvisvj.cz/

DUREC, Martin. Společenství vlastníků. Online. In: Du.cz 19. 9. 2023. Dostupné z: https://www.du.cz/33/spolecenstvi-vlastniku-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EswOiFC2s-JAhCjy-FtAw_ew9PBWuC7BmQ/

Vedení účetnictví ve Společenství vlastníků jednotek upravuje zákon o účetnictví, č. 563/1991 a prováděcí vyhláška tohoto zákona, č. 504/2002 Sb. Povinnosti a pravomoci výboru či dalších orgánů SVJ by si mělo SVJ stanovit na počátku své existence ve stanovách (viz občanský zákoník, zák. č. 89/2012, § 1200). Do působnosti shromáždění podle občanského zákoníku nicméně patří „schválení rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu a pozemku, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků“ (§ 1208).

Použité zdroje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupný online: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dostupný online: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563

Vyhláška č. 504/2002 Sb., Dostupná online: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-504

https://poradna.sousede.cz/[…]C3%A1vn%C3%AD-p%C5%99edpisy

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2023 11:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu