Vysvětlení použití "s" na začátku slova

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych poradit, jak vysvětlit žákům, proč se ve slově strnout píše na začátku "s",
přestože se učili, že změna stavu je se "z".
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

pravidlo psaní předpon s(e)-, z(e)- se řídí několika principy, u jejichž rozpoznávání se doporučuje zachovat přesně dané pořadí jejich vyhodnocení. Hned v prvním bodě naleznete Vámi dotázané slovo „strnout“.

  • Pravidlo 1)

Jedná se asi o 40 slov, u kterých se dodržuje tradiční, historické psaní – ať s(e)-, nebo z(e)-. Toto psaní má absolutní přednost a při kolizi ruší pravidla 2. a 3. Tyto tradicionalismy je třeba znát zpaměti.

s-: schovat se, schrupnout si, sklidit, skonat, skončit, skoupit, skoupý, spáchat, spálit, spasit, splašit se, splatit, splnit, spořádat, spotřebovat, spropitné, stěžovat si (proti ztěžovat někomu práci), stmívat se, strávit, STRNOUT, strpět, stržit, stvořit, stýskat s


z-: zhostit se, zkoumat (zkumavka), zkoušet (zkouška, zkušenost), zpěčovat se, zpívat (zpěv), zplihlý, zpověď, zpupný, způsob (způsobilý), zpytovat, ztepilý, ztopit (spálit i pokradmu sebrat), ztopořit se, ztrácet (ztráta), ztuchlý

 

  • Pravidlo 2)

Až poté zkoumáme, zda věcný význam slova postihuje jednu z následujících možností – pokud ano, píšeme s/e/-:
a) pohyb shora dolů (i v přeneseném významu a u odvozenin)

b) pohyb z povrchu pryč

c) pohyb či výsledek pohybu k sobě, doprostřed, dohromady

d) uvedení v soulad, uzavření dohod

 

  • Pravidlo 3)

Po eliminaci obou předchozích možností se zaměříme na to, zda předpona má význam změny stavu (zčervenat, zesinat/zsinat (zesinalý/zsinalý), zestárnout, zjednat (pořádek), zkoprnět, zocelit se, zpozorovat, zpotit se, zpronevěřit, ztichnout, ztišit, ztělesnit – ztělesňovat, ztuhnout).

 

  • Pravidlo 4)

Následuje několik známých dvojic, u nichž zkoumané předpony mění význam:
sběh (lidí) – zběh (dezertér); shlédnout (z vyhlídky do propasti) – zhlédnout (film); sjednat (smlouvu) – zjednat (pořádek); skosit (soupeře, trávu) – zkosit (úhel, střechu) atd.

  • Pravidlo 5)

Existují i dvojice, u nichž se připouští užití obou předpon, přičemž změna významu je nepatrná, popř. není žádná. Doporučuje se je psát jen jedním způsobem: např. scestovat – zcestovat, schumlat – zchumlat, schytat – zchytat, schvátit – zchvátit, skrápět – zkrápět, smáčknout – zmáčknout, spráskat – zpráskat.

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje

http://www.ascestinaru.cz/[…]/
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4580

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

08.09.2015 14:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu