Vysvětlení pojmů metoda a nástroj

Text dotazu

Chtěla bych poprosit o vysvětlení pojmů metoda a nástroj. Jaký je mezi nimi vztah, případně rozdíl. Uvedené vysvětlení by mělo být součástí vědecké práce.

Odpověď

Níže naleznete několik definicí termínu „metoda“ z encyklopedických publikací. Spíše pro zajímavost uvádím i dvě definice termínu „nástroj“, u kterých je vidět rozdíl přístupu výkladu mezi rokem 1980 a 2001. Další definice termínu „metoda“ lze nalézt zde:

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/metoda-metodologie-technika-vyznam-pojmu

 

Obecně lze říci, že určitá „metoda“ je „nástrojem“ vědecké práce.

 

K podrobnějšímu studiu bych Vám také doporučila např. následující volně dostupnou publikaci:

Molnár, Zdeněk et al. Pokročilé metody vědecké práce. 1. vyd. [Zeleneč]: Profess Consulting, 2012. 170 s. Věda pro praxi. ISBN 978-80-7259-064-3. Dostupné také z:

http://lsa.vse.cz/kniha/Pokrocile_metody_vedecke_prace.pdf

 

 

 

Vybrané definice termínu metoda a nástroj

Čermák, Josef, ed. a kol. Nové universum: všeobecná encyklopedie. A-Ž. V Praze: Knižní klub, 2003. 1303 s. Universum. ISBN 80-242-1069-X.

metoda – [řec. methodos – sledování, badání, poznání], obec. každý plánovitě užitý postup, kt. slouží k dosažení nějakého cíle; vývoj a aplikace specifické, svému předmětu přiměřené m. je zákl. předpokladem a součástí každé vědy. Společné prvky věd. m. jsou mj. pozorování, tvoření hypotéz, experiment, analýza, indukce, dedukce, analogie.

 

 

Encyklopedický institut. Ilustrovaný encyklopedický slovník. [D.] 2, J-Pri. Praha: Academia, 1980. 957 s.

metoda – [řec.], v obecném významu ozn. způsobu, jak dosáhnout jistého, předem stanoveného cíle prostřednictvím vědomé a plánovité činnosti. V oblasti vědy pojem m. označuje záměrný a systematický postup uplatňovaný při poznávání zkoumaných předmětů; je vždy nerozlučně spjata s teorií. V průběhu věd. poznávání světa vznikla řada obecných věd. metod, jako např. indukce, dedukce, analýza a syntéza, analogie, experiment, pozorování.

 

nástroj, nářadí, pomůcka k vykonávání práce, k obrábění, uchopení a měření součástek, materiálu a surovin (dřeva, kovů, kamene). Rozeznávají se nástroje ruční, ovládané přímo rukou (kladivo, pilník), a n. strojní, upínané na stroj (soustružnický nůž, fréza, pilový list, vrták).

 

 

Universum: všeobecná encyklopedie. Díl 6, Mb-Op. Praha: Odeon, 2001. 656 s. ISBN 80-207-1068-X.

nástroj – inform. pomocný program, který ulehčuje vývoj nebo testování programů. K nástrojům patří textové editory, formátovací programy, ladící programy – debuggry a podpůrné programy

 

 

Velký slovník naučný. M-Ž. Praha: Diderot, 1999. s. 843-1679.

metoda – soustavný postup, který v dané oblasti vede k cíli, v ideálním případě nezávisle na schopnostech toho, kdo ho provádí. Souhrn pojmů, nástrojů a pravidel, jež patří k základům každé vědy, popř. i jiných činností.

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.05.2013 08:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu