vysvětlení pojmů C. L. O.

Text dotazu

Dobrý den, v textu jsem narazila na informaci o Václavu Maxmiliánu Ardensbachovi z Ardensdorfu, že byl rytíř a Comite Palatino, filosofie a umění lékařský doktor přísežící, v Markrabství moravském lékař zemský. C. L. O. Na internetu se mi nedaří dohledat, co znamená zkratka C. L. O.

Odpověď

Dobrý den,
zkratku C.L.O. se nám v zápisu titulního listu knihy „Armamentarium Antiloimicum“ bohužel rozluštit nepodařilo. Nalezli jsme řadu životopisných hesel a medailonů tohoto lékaře a fyzika. Z žádné dostupné poznámky ovšem nebylo možné jasně určit, k jakému postu či hodnosti by se zkratka C.L.O mohla vztahovat.

Uvedená zkratka nebyla uváděna ani u jiných osob, abychom ji případně mohli porovnat. Fulltextové vyhledávání ve všech dostupných dokumentech v rámci digitální knihovny Kramerius 5 bohužel nepřineslo žádné jasnější rozřešení této záhady.
Poměrně podrobně se osobě Václava Maxmiliána Ardensbacha z Ardensdorfu věnuje kniha:
* PEŘINKA, František Václav. Dějiny města Kroměříže, Díl druhý. Část 1 a 2: Dějiny let 1619-1695. V Kroměříži: Nákladem kroměřížského národního výboru a osvětového sboru, 1947.

Podrobnější hesla či zmínky k jeho osobě jsou též součástí knih:
* Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Komise pro knihopisný soupis českých a slovenských tisků.
* PURŠ, Ivo, Vladimír KARPENKO a Ústav dějin umění (Akademie věd ČR). Alchymie a Rudolf II: hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha: Artefactum, 2011.
* WONDRÁK, Eduard. Historie moru v českých zemích: o moru, morových ranách a boji proti nim, o zoufalství, strachu a nadějích i o nezodpovězených otázkách. Praha: Triton, 1999.
* PUMPRLA, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-7790-8.
* SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-424-1.

Podrobně se jeho zmíněnému dílu věnuje příspěvek:
* KUČERŇÁKOVÁ, Eva. Mor 1680 v protimorových spisech dvou moravských zemských fysiků Jana Ferdinanda Hertodta z Todtenfeldu a Václava Maxmiliána Ardensbacha z Ardensdorfu IN: borník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická = Studia historica Brunensia. 2002, roč. 51, č. C49, s. [145]-154. :
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/101908/C_Historica_49-2002-1_12.pdf?sequence=1

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2020 07:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu