výstavba vinic

Text dotazu

Dobrý den,

slyšela jsem od vinařů, že již nemohou vysazovat v České republice nové vinice. Proč a kdo jim to zakazuje?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

odpověď na vaši otázku jsme našli na internetu, kde je hned několik zajímavých příspěvků na toto téma; z nich vybíráme:

Podle pověsti zaslal moravský kníže Svatopluk českému knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile sud moravského vína k oslavě narození jejich syna Spytihněva. Za první výsadby vinic v okolí Mělníka v Čechách se zasloužil právě Bořivoj a Ludmila. První vinice prý byla mezi obcemi Nedomice a Dřísy. Na ní se učil sv. Václav pěstovat révu a pronikal do tajů výroby vína.  Sv. Václav byl českými vinaři uctíván jako "Supremus magister vinearum" (nejvyšší perkmistr vinic) a na jeho počest se každoročně koná v Mělníku vinařská pouť.

...

V roce 1995 byl vydán zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a následně pak vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 16. 8. 1995 č. 189/1995 Sb. s prováděcími ustanoveními uvedeného zákona. V roce 1996 byly zahájeny práce na přípravě nového vinařského zákona, který by sjednocoval zákon ČR s Evropským společenstvím.

V roce 2004 byl přijat zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a návazně pak vyhlášky č. 323/2004 Sb. a č. 324/2004 Sb., čímž byla legislativa České republiky v této oblasti uvedena plně do souladu s normami Evropské unie.

....

Teprve vinařský zákon z roku 1995 a široká privatizace, která zasáhla nejen vinohradnictví, ale i produkci vín, daly základ k nebývalému rozvoji oboru. Zvýšený zájem o víno si vynutil i zvýšení plochy našich vinic. Za masivní podpory státu stoupla jejich výměra z 12 tisíc na 19 tisíc hektarů, převážně vysazených na Moravě. Změnila se nejen plocha našich vinic, ale i jejich odrůdová skladba ve prospěch výroby jakostních vín z odrůd, požívajících v současné době světovou oblibu. To vede i ke zvýšení konkurenceschopnosti našich vín nejen v EU, ale i v zemích mimo ni.

Čerpáno z: KRAUS, Vilém a kol. Réva a víno v Čechách a na Moravě. Praha: Radix, 1999.
https://www.wineofczechrepublic.cz/nase-vina/historie/vyvoj-vinarstvi/historicky-vyvoj-vinarstvi-v-datech.html

 

Některé staré vinice se nepodařilo časem obnovit. Po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 se však výsadba nových vinic zkomplikovala.

EU přinesla sebou nové předpisy pro vinohradnictví a vinařství, které nově přijatý vinařský zákon 321/2004 Sb. upravuje. Podle nových pravidel se stabilizovala plocha osázená vinnou révou a tuzemští vinaři již nemohou zakládat nové vinohrady.

Je povolena pouze jejich obnova. Nová výsadba zejména pro kvalitní vína stanovené pěstitelské oblasti je povolena pouze do dvou procent z celkové výměry vinic v době vstupu České republiky do EU. Čas před vstupem do Evropského společenství se proto nesl v duchu rychlého zakládání posledních tisíc hektarů nových vinic. Domácí vinaři a vinohradníci vyčerpali během pěti let před naším vstupem do EU na různých podporách více než miliardu korun. Cena za nově vysazený hektar vinice se tenkrát pohybovala okolo 600 až 700 tisíc korun, přičemž dotační částka činila přibližně 170 tisíc korun na 1 hektar.

Původní záměr obsažený v nařízení č. 1234/2007 Rady EU uvolnit výsadbu nových vinic od roku 2016 s možností prodloužení do roku 2019 nebyl přijat. Postavila se proti němu řada členských států včetně ČR, neboť posuzovací studie zpracovaná prof. É. Montaignem z Francie jasně označovala negativa, pokud se výsadba povolí kdekoliv a komukoliv.

Výsledkem nových jednání v rámci EU je návrh, který ruší dosavadní systém výsadbových práv k 1. 1. 2016 a bude nahrazen systémem povolovaných výsadeb. Roční povolená kvóta pro výsadbu bude zhruba do 2 % celkové plochy vinic v EU a bude rozdělena podle plochy vinic mezi členské státy.  Nový systém bude nastaven na období 6 let s možností opakování a vstoupí v platnost v roce 2016 a bude ukončen v roce 2030. Ročně může dojít k navýšení povolených výsadeb až o 1 %.

V roce 2014 schválila česká vláda program na podporu vinohradnictví a vinařství, který umožní vinařům v letech 2014-2018 vyčerpat až 700 miliónů korun na restrukturalizaci a přeměnu vinic. A to není určitě zanedbatelná částka již vzhledem k tomu, že důležitou součástí programu je obnova historických vinic. Podpora se týká také změny odrůdové skladby vinic a přesunu vinice do svahu. Nevztahuje se naopak na běžnou obnovu starých vysloužilých vinic.

Po vstupu do EU sice nemůžeme neomezeně osazovat nové plochy vinnou révou, vinohradníci a vinaři však mohou čerpat různé podpory skrze dotační programy, např. na integrovanou či ekologickou produkci, závlahy a rovněž na modernizaci, restrukturalizaci a přeměnu vinic. Prostředky mohou využít na nákup sazenic vinné révy, sklízeče vinné révy, nosných konstrukcí, nákup technologií na lisování a pro další zpracování vinných hroznů. Vinaři také mohou získat dotace na budování a značení vinařských stezek.

Čerpáno z:
RÉBLOVÁ, Martina. Encyklopedie vína. Konec vinic v Čechách aneb proč je každá obnovená vinice důležitá. 2015.
https://mojelahve.cz/clanek/konec-vinic-v-cechach-aneb-proc-je-kazda-obnovena-vinice-dulezita-323  

Použité zdroje

RÉBLOVÁ, Martina. Encyklopedie vína. Konec vinic v Čechách aneb proč je každá obnovená vinice důležitá. 2015.
KRAUS, Vilém a kol. Réva a víno v Čechách a na Moravě. Praha: Radix, 1999.
https://www.wineofczechrepu[…]voj-vinarstvi-v-datech.html
https://mojelahve.cz/clanek[…]bnovena-vinice-dulezita-323

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.11.2018 14:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu