vysokoškolské práce

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bch se zeptat, jak je to vlastně s utajenými vysokoškolskými závěrečnými pracemi. Jak dlouho musí být utajeny, nepřístupny veřejnosti - existuje nějaký právní předpis, nebo je to vždycky jenom na tom, kdo si to utajení přeje? A když ten dotyčný neuvede dobu, bere se to jako že napořád?

Nikde tuto informaci nemohu najít, proto bych byla moc ráda za nějaké objasnění.
Děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

dle platného zákona o vysokých školách (111/1998 Sb., o vysokých školách, § 47b) má každá vysoká škola povinnost zveřejňovat závěrečné práce:

㤠47b
Zveřejňování závěrečných prací

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.“

Samotná skutečnost odevzdání práce platí tedy jako souhlas s jejím zveřejněním. Nicméně zákon neurčuje způsob zveřejňování závěrečných prací, a tak se režim zpřístupňování prací i jejich dostupnost v případě jednotlivých škol výrazně liší (např. některé vysoké školy zveřejňují většinu závěrečných prací volně na internetu, jiné je zpřístupňují prostřednictvím elektronických repositáři pro registrované uživatelé, ještě další zpřístupňují práce stále pouze v tištěné podobě v knihovnách). Povinnost zveřejnění prací se ovšem podle zákona týká pouze závěrečných prací odevzdaných po účinnosti novely zákona, tj. od začátku roku 2006. V případě starších prací upravuje otázku jejich zveřejnění taktéž příslušný vnitřní předpis vysoké školy, a tak některé vysoké školy umožnily autorům prací nesouhlasit se zveřejněním.

Zdroje:

http://is.cuni.cz/IS-145.html

http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/535.html

http://pravniradce.ihned.cz/c1-19622050-zverejnovani-zaverecnych-praci-vysokymi-skolami

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.04.2014 16:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu