Vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze

Text dotazu

Prosím o informaci týkající se roku počátku činnosti Vysoké školy ruského jazyka a literatury v Praze. Byla zřízena, aby pokryla akutní potřebu rusistů v 50. letech minulého století. Na škole se za poměrně krátkou dobu její existence rozvinula vědeckovýzkumná práce v oboru rusistiky a bohemistiky. K jejímu postupnému rušení došlo v letech 1959/1960. Jako rektor tam působil jazykovědec B. Havránek. Dále Antonín Dostál a další.
Nedaří se mi zjistit, kdy byla škola založena. Vydávala vlastní bulletiny.
Prosím, poraďte mi, jestliže se mám s dotazem obrátit jinam.

Odpověď

Dobrý den,

Informace o Vámi zmiňované škole naleznete jak na volném internetu, tak i v Krameriovi, neboli Národní digitální knihovně. Škola byla založena  Nařízením vlády č. 63/1952 ze dne 4. listopadu 1952, o zřízení školy ruského jazyka v Praze - http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=26659&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. Změnu názvu na Vysokou školu ruského jazyka a literatury v Praze pak upravovala Vládní vyhláška č. 99 z 19. listopadu 1953. Škola měla být otevřena od září 1953 (informace z Rudého práva z 21.5.1953). § 11 Vládního nařízení č. 58 ze dne 12. srpna 1959 o změnách v organizaci vysokých škol: " Vysokou školu ruského jazyka a literatury v Praze se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1959/60." Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1959-58

V Národní digitální knihovně se tomuto tématu věnuje např. Rudé právo z 5.11.1952 (na straně 2), Rudé právo z 19.11.1952 (na titulní straně), dále Mladá fronta z 6.11.1952 (na straně 3), Rudé právo z 21.5.1953 (na straně 4), Rudé právo z 5.10.1953 (na straně 2), Rudé právo z 27.5.1954 (na straně 2). V dobovém tisku by se našly na toto téma ještě i další články.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.02.2015 09:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu