Vysoká škola báňská

Text dotazu

Dobrý den, měla bych dotaz, jestli máte nějakou knihu či publikaci o historii Vysoké škole báňské.

Odpověď

Dobrý den,

níže uvádím přehled zdrojů (tištěných i elektronických) o Vysoké škole báňské:

Vysoká škola báňská. Stručně z historie univerzity [online]. © 2004-2009 [ cit. 2.10.2009] Dostupný na WWW:
<http://www.vsb.cz/okruhy/univerzita/historie-soucasnost-vize/historie>.
V levém dolním rohu pak naleznete odkazy na podrobnější rozpis historie.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1849-1999.  Edited by Petr Wyslych. 1 vyd. Ostrava : En Face, 1999. 106 s. ISBN  80-902564-1-4.
Pokud Vám  šíře informací na stránkách Vysoké školy báňské (včetně rozšířeného popisu:
jehož odkazy najdete vlevo (např. zde http://www.vsb.cz/okruhy/univerzita/historie-soucasnost-vize/historie/pocatky))
nevyhovuje , můžete čerpat z těchto tištěných zdrojů :

SCHEJBAL, CTIRAD a kol. Historie a současnost báňského školství v českých zemích. 1 vyd. 
Ostrava  : Blesk  , 1996. 224 s. ISBN 80-86060-06-3.
Lokace : NK ČR / [National Library CR - Praha]
KNAV / [Library of the AS CR - Praha]
AV ČR - Historický ústav / [AS CR - Hist. Inst. - Praha]
Česká geologická služba / [Czech Geol. Surv. - Praha]
[Moravská zemská knihovna / [Moravian Lib. - Brno]
Vědecká knihovna / [Rsrch. Lib. - Olomouc]
FPF SLU - Ústř. knihovna. / [Phil.& Sci.Fac. Silesian Univ.- Cen. Lib. - Opava]
Moravskoslezská věd.knih. / [Moravian-Silesian Rsrch.Lib. - Ostrava]

ADAMUS, B.; POLÁK, J; ČÍŽEK, M.   Historie hornických tradic na Vysoké škole báňské
v Ostravě a v Příbrami : 1849-1989. 1 vyd. Praha  : SPN, 1989. 167 s.
Lokace :
NK ČR / [National Library CR - Praha]
Ústav struktury a mech. hornin AV ČR / [AS CR - Rock Stru. & Mech. Inst. - Praha]
Moravská zemská knihovna / [Moravian Lib. - Brno]
Vědecká knihovna / [Rsrch. Lib. - Olomouc]
Moravskoslezská věd.knih. / [Moravian-Silesian Rsrch.Lib. - Ostrava]
Studijní a vědecká knihovna / [Educ. & Rsrch. Lib. of Pilsener Rgn. - Plzeň]

Vysoká škola báňská. Sborník pro dějiny báňských věd a báňské výuky. Editet Lukaštík, Jan.
1 vyd. Ostrava  : Vysoká škola báňská  , 1969.
Lokace : ČVÚT

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1849-1999.  Edited
by Petr Wyslych. 1 vyd. Ostrava : En Face, 1999. 106 s. ISBN
 80-902564-1-4.
Lokace : Moravskoslezská věd.knih.
VŠB - TU Ostrava - Ústřední knih.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

06.01.2010 09:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu