Výslovnost ve španělštině

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co přesně znamená recenzovaný zdroj? Píšu seminární práci na téma Výslovnost ve španělštině a musím uvést 3 recenzované zdroje, ale nevím, jak je mám hledat.
Mockrát děkuji

Odpověď

Recenzovaný zdroj, je publikace (např. kniha nebo časopis), která prošla před vydáním recenzním řízením, což znamená že po přijetí do redakce recenzenti nezávisle na sobě vypracují k textům odborné posudky, na jejichž základě je autoři upraví do konečné zveřejněné podoby.

Nejčastěji se lze setkat s recenzovaným časopisem (peer-reviewed journal/refereed journal), v němž jsou publikovány odborné články, které procházejí recenzním řízením. 

Dalším pojmem, který souvisí s významem a kvalitou zdroje, je impakt faktor neboli faktor vlivu, který udává průměrný počet citací, uváděných časopisem v běžném roce, na články, publikované časopisem ve dvou letech předcházejících.

Impaktovaný časopis je tedy odborný recenzovaný časopis, jehož články procházejí před publikováním náročným recenzním řízením, a proto je uznáván odbornou veřejností. O tom svědčí i jeho vysoký impakt faktor, který je mu přiznáván v hodnocení časopisů. To znamená, že na něj, resp. na jeho články odkazují často autoři článků v mnoha jiných uznávaných časopisech. 

České recenzované časopisy z oblasti lingvistiky/romanistiky:

– impaktové

Slovo a slovesnost

– neimpaktové

Czech and Slovak Linguistic Review

Linguistica Brunensia

Studie z aplikované lingvistiky

Cizí jazyky

Écho des études romanes

Études romanes de Brno

Romanica Olomucensia

Naše řeč

 

Masarykova veřejné knihovna bohužel nemá přístup k těmto, většinou velmi drahým, časopisů, pro rešerši (vyhledání konkrétních zdrojů) se obraťte nejlépe na vědeckou nebo akademickou knihovnu. 

Níže zasílám seznam recenzovaných článků v češtině, které se mi podařilo dohledat, pro další vyhledávání v angličtině můžete použít souborný katalog ČR a databázi EBSCO (http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc):   

  • ZAJÍCOVÁ, Lenka. Argentinská španělština: mezi indiánskými jazyky a italštinou. Slovo a slovesnost. 2004, roč. LXV, č. 3, s. 202–218. 
  • ČERNIKOVSKÁ, Štěpánka a Petr ČERMÁK. Rysy cizineckého přízvuku ve španělštině českých mluvčích. Modern Philology: časopis pro moderní filologii. 2016, roč. 98, č. 1, s. 77–91. 
  • ČERMÁK, Petr. Norma současné španelštiny a její kodifikace. Modern Philology: časopis pro moderní filologii. 2012, roč. 94, č. 2, s. 99.   
  • ŠTĚPÁNOVÁ, Veronika. Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně. Naše řeč. 2013, roč. 96, č. 3, s. 117-140. 

Použité zdroje

Zdroje:

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. © Národní knihovna ČR, 2016 [cit. 2017-01-09]. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz/
Recenzované a impaktované odborné časopisy [online]. © Národní knihovna ČR, 2016 [cit. 2017-01-09]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/[…]/recenzovane-casopisy
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2015 [online]. © Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2015 [cit. 2017-01-09]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

Vsetín

Knihovna

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Datum zadání dotazu

05.01.2017 23:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu