Vyšehradský kodex a nejstarší rukopisy vytvořené na našem území

Text dotazu

Můžete mi zjistit naši nejstarší rukopisnou památku, tedy vzniklou u nás? Mohl by to být Vyšehradský kodex? Děkuji Vám.

Odpověď

Dobrý den,

Vyšehradský kodex není ani nejstarším rukopisem vzniklým na našem území ani nejstarším rukopisem v Národní knihovně ČRK, nicméně je zřejmě nejvzácnější, či nejvíce ceněný. Něco o rukopisech v NK ajdete na této
adrese: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Klementinska_nej&%20submenu3=80 .

Odpověď zpracovali kolegové z Oddělení rukopisů a starých tisků. Vyjímáme, co se týká věci:

"Problém té otázky je v tom, že staroslověnské a latinské texty se sice na našem území objevily s christianizací, ale např. z období Velké Moravy se žádná originální staroslověnská kniha nedochovala, jde jen o mladší opisy pořízené Metodějovými žáky v jiných zemích. Latinské kodexy byly v období 9.-11. století na naše území většinou importovány z Bavorska, i když se u prvních českých klášterů (Břevnov, sv. Jiří) také předpokládá určitá písařská činnost; navíc se dochovala jen část těchto knih a u těch nejstarších (které samozřejmě neuvádějí datum ani místo svého vzniku) se odborná literatura často na jejich provenienci nemůže shodnout. Není také vždy jasné, kdy se rukopis do Čech dostal; např. nejstarší rukopis břevnovské klášterní knihovny pochází z 9. století z oblasti jižního Bavorska a jeho přítomnost v Čechách můžeme doložit - díky břevnovskému exlibris - od 14. století.
Vedle zlomku tzv. Kyjevských listů, který vznikl pravděpodobně v Čechách jako opis nedochovaného originálu z Velké Moravy, bych čtenáře ještě upozornila na nejstarší dochovaný bohemikální kodex, tzv. Wolfenbüttelský rukopis Gumpoldovy (latinské) legendy o sv. Václavu. Bohatě iluminovaný Wolfenbüttelský kodex, který pochází z doby okolo roku 1000 a obsahuje nejstarší vyobrazení sv. Václava, vznikl na objednávku kněžny Emmy, manželky Boleslava II., přičemž nelze zcela vyloučit, že mohl být napsán v Čechách."

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.02.2008 11:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu