Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Text dotazu

Jaký je rozsach, příp. max. výše poplatku za výše uvedený lékařský výkon? Je zcela na vůli lékaře jakou výši poplatku si stanoví a jak ji bude postupem času zvyšovat? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel patří k lékařským výkonům, které se nehradí ze zdravotního pojištění. Provádí se na žádost pacienta a ten si je tedy platí sám. Pro výkony nehrazené ze zdravotního pojištění neexistuje žádný právní předpis, který by určoval jejich ceny nebo je nějakým způsobem vymezoval. Jakékoliv jednotné stanovení těchto cen, například i profesní komorou, by mohlo být považováno za porušení pravidel hospodářské soutěže, proto si cenu těchto výkonů každý lékař stanovuje individuálně a jde v zásadě o cenu "smluvní",  kdy je při jejím stanovení vázán pouze obecnými ustanoveními zákona o cenách, tedy tím, že cena nesmí být nepřiměřená vynaloženým nákladům a přiměřené odměně. Částky za tyto služby lze tedy přirovnat k cenám za jakoukoli jinou službu a pacienti by o nich měli být předem informováni, nejčastěji formou ceníku vyvěšeného například na dveřích ordinace.

To ostatně ukládá i Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - konkrétně § 45, odstavec 2, písmeno a, b:
(2) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen
a) informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
b) zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům; to neplatí pro poskytovatele lékárenské péče

Pokud se pacientovi bude zdát cena za lékařský výkon vysoká, může se obrátit na jiného lékaře, který posudkovou činnost nabízí a jehož cena bude výhodnější. Posudek nemusí nutně vystavit lékař, u kterého je pacient registrovaný.  

Použité zdroje

* Zákon č. 372/2011 Sb. - http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=372/2011
* Ceník výkonů v ordinaci. Zdravotnické noviny. 2013, č. 12, s. 40. ISSN 0044-1996.
* MACH. Jan. Nový cenový předpis o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb. Tempus Medicorum. 2013, č. 3, s. 28. ISSN 1214-7524.
* MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. Str. 203. ISBN 978-80-247-3683-9.
* ČERNÝ, Pavel. Úhrada výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění: současná právní úprava. Zdravotnictví a právo. 2000, roč. 4, č. 4, s. 19-20. ISSN 1211-6432.
* http://www.prozeny.cz/magaz[…]u-lekare-prilis-jdete-jinam

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.05.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu