Výrov, švihovsko, klatovsko

Text dotazu

Prosím je možné zjistit zmínky o Výrově v dané oblasti. Stávala zde prý tvrzka? V současnosti část obce Dolany.

Odpověď

Zmínky o Výrově a pánech z Výrova jsme nalezli v následující publikacích a na internetu:

TEPLÝ, František. Františka Zemana Kniha o Švihově a okolí. Švihov : Fr. Trnka, 1927. s. 547. signatura NK ČR - 54 E 5362. - na s. 547 je popis rodu pánů z Výrova

BĚLOHLÁVEK, M. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Praha, 1985. s. 397 - poměrně podrobný popis tvrze ve Výrově

Informace o Výrově jsou dostupné i na stránách obce Dolany - http://www.obec-dolany.cz/obce.html.

http://www.kolovec.cz/spad_obce/str_obci/usilov.htm
Úsilov 1451 - ves drží Jan Výrek z Rýzmberka
1476 - zemřel Jan Výrek

Ottův slovník naučný- 24. díl. Staroženské - Šyl. Praha : J.Otto, 1906. s. 882 - heslo Švihovský z Ryžmberka (Riesenberka) - příjmení staročeské rodiny panské, jež pocházela z rodu Drslaviců. Ze tří bratří Černína (1193-1215), Břetislava z Plzně(1193-1238) a Drslava (1205-28) byl prostřední předkem Švihovských a poslední Dolanských a Výrkův....
Do souvislosti s obranným systémem vodního hradu Švihova je v knihách, které jsme prověřili, dávána tvrz v Kokšíně, nicméně i tato informace je v některých pramenech vzhledem k časovým nesrovnalostem existence kokšínské tvrzi a budování hradu Švihova zpochybňována.
Gotický vodní hrad Švihov - http://www.svihov.cz/ Na místě hradu stávala původně vodní tvrz ze 14. stol., která patřila Rýzmberkům. Koncem 15. a začátkem 16. stol. zde nechal Půta Švihovský z Rýzmberka založit nový hrad s dokonalým pevnostním systémem, který byl ve své době považován za nedobytelný. Stavba probíhala za účasti významného stavitele Benedikta Rejta (jeden ze stavitelů Pražského hradu). Jádro hradu tvořila dvě obytná křídla, severní a jižní palác, která uzavírala vnitřní nádvoří. Současně se stavbou obou paláců byla postavena i hradní kaple s hvězdicovou klenbou, vstupní věž předsunutá do hradního přikopu a opevnění. To bylo zpevněno baštami (Zlatá, Červená, Bílá a Zelená) a obehnané vodním příkopem. Opevnění hradu bylo doplněno důmyslnou soustavou vodních příkopů, napájených řekou Úhlavou. Přístup k hradu byl navíc ztížen okolními lukami, které bylo možné v případě nebezpečí snadno zaplavit. Do obranného systému hradu patřila i tvrz Kokšín.
MECLOVÁ, Dobroslava. České hrady. Díl druhý. Praha : Odeon, 1972. 559 s., s. 393-405 - popis hradu Švihova včetně obranného systému rybníků
Švihov : zajímavosti a obrázky z historie města. Šviho : Město Švihov, 2001. 86 s. ISBN 80-238-9960-0.
s. 10 - Kokšínská tvrz vznikla pravděpodobně ve 14.století... Hrádek býval považován za předsunuté opevnění hradu (BĚLOHLÁVEK, M. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Praha, 1985. s. 146), to však nekoresponduje s jeho datováním do 14. století, neboť švihovský vodní hrad byl vybudovaný až v letech 1480-1510 (BOLINA, P. Kokšín. In Výzkumy v Čechách 1976-77, 1981 s. 59.)

Švihov : zajímavosti a obrázky z historie města. Šviho : Město Švihov, 2001.86 s. ISBN 80-238-9960-0.
s. 19 - Jedním z nejstarších šlechtických rodů v západních Čechách byli Drslavicové. Jako první zakladtelé rodu (historicky doložitelní) jsou uváděni 3 bratři: Černín, Břetislav a Drslav. Jejich otec je obestřen tajemstvím ale všichni bratři se často vysytovali v blízkosti českého panovníka. Černín dokonce v letech 1205-1212 zastával na dvoře Přemysla Otakara I. úřad nejvyššího komořího. Jeho bratr Drslav skončil na tvrzi v Dolanech, kde se se svým synem Sezemou připomíná v letech 1237-1245. Břetislavův vnuk Děpold (od roku 1253 řečený z Rýzmberka) dal zasa základ budoucímů slavnému rodu.
BĚLOHLÁVEK, M. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Praha, 1985. s. 146 - 147 - Kokšín - na nevysokém kopci nad řekou Úhlavou asi 700m východně od obce Kokšína stávala věžová tvrz, která patřila do obranného systému hradu Švihova a střežila místo, kde se od Úhlavy odpojoval náhon přivádějící vodu do zavodňovacího systému hradu. Vznikla asi ve 14. století a sdílela osudy se Švihoven. Žádné zprávy se o ní však nedochovaly s. 336 - 340 - Švihov
[DRHOVSKÝ, Karel]. Švihov. Plzeň : Fraus, c2002, nestránkováno. V Kokšíně nad Švihoven stávala tvrz, pocházející ze 14. stol. Buďto sloužila jako předsunutá ochrana už předchozí švihovské tvrzi, nebo byla k ochraně napájení vodního obranného systému hradu využita při jeho výstavbě.
DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999. 733 s. ISBN 80-85983-62-1. s. 259 - Kokšín, s. 545-548 - Švihov

Doporučili bychom Vám proto kontaktovat spíše odborníky na tuto oblast: Vodní hrad Švihov - http://cestujme.cz/svihov/index.php?jaz=0, e-mail: hrad.svihov@seznam.cz
Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - e-mail: plzenplzen.npu.cz, město Švihov - Informační centrum - e-mail: mu@svihov.jz.cz Západočeské muzeum v Plzni - http://www.zcm.cz/ - Oddělení středověku, e-mail: stredovek@zcm.cz.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 08:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu