výroční zprávy škol

Text dotazu

Dobrý deň, pracujem v Kabinete retrospektívnej bibliografie v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Naše oddelenie pracuje na bibliografickom spracovaní výročných školských správ z územia Slovenska v rokoch 1701-1918. Medzi naše doterajšie výsledky patria nasledujúce online databázy :
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/retro.htm

Zaujímalo by nás, či sa aj na území Českej republiky venuje pozornosť podobnému spracovaniu výročných školských správ, akým spôsobom sa spracúvajú a či existuje aj tlačená, či elektronická bibliografia tohto typu dokumentu.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel nemáme informaci o tom, že by byla zpracovávána speciální bibliografie výročních zprav středních škol z oblasti Čech. Pro získání přehledu Vám může posloužit naskenovaný katalog NK ČR (http://katif.nkp.cz/Katalogy.aspx), kde jsou v Generálním katalogu I výroční zprávy středních škol shromážděny ve třech speciálních "zásuvkách".
Výroční zprávy jsou uspořádány podle měst, ve kterých školy sídlily. Bližší informace naleznete v archivu Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/list.php?all=1&year=2004&month=10&lib=#219).

Fond NK ČR (včetně výročních zpráv středních škol) je postupně převáděn do elektronického katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, ve vyhledávání v poli "Kombinace slov z různých údajů" zadejte dotaz výroční and zpráv? and (škol? or gymn?)). Pro vyhledávání můžete využít i Českou národní bibliografii, část České knihy (http://aip.nkp.cz). Bohužel v této chvíli není možné určit, jaká část výročních zpráv ve fondu NK ČR je již převedena do elektronického katalogu (retrokatalogizace probíhá na základě požadavků uživatelů, ale zároveň probíhá i do určité míry "plošně" podle signaturových řad).

Kromě NK ČR a dalších velkých knihoven (Vědecká knihovna v Olomouci, Moravská zemská knihovna) disponuje sbírkou výročních zpráv i např. Památník národního písemnictví (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/):
VÝROČNÍ ZPRÁVY STŘEDNÍCH ŠKOL
Sbírka v rozsahu 194 kartónů, 1820 - 1950.
Výroční zprávy středních škol Rakouska-Uherska a ČSR.
Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Hlaváček: Výroční zprávy středních škol 1820 - 1950, Praha 1971, edice tematických celků IX.

Zmíněná bibliografie se nachází ve fondu NK ČR:
HLAVÁČEK, Antonín. Výroční zprávy středních škol 1820 - 1950 : soupis. Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1971. 571 s.
- první část soupisu tvoří abecední soupis škol podle jednotlivých míst působení škol
- druhou část soupisu tvoří abecední jmenný seznam autorů vědeckých pojednání, které bývaly součástí výročních zpráv
- třetí část soupisu tvoří seznam autorů podle jednotlivyých vědních oborů

V roce 2002 vyšla regionální bibliografie pro Ústí nad Labem:
BROŽEK, Ivo; HRABÁKOVÁ, Marcela. Výroční zprávy středních škol v Ústí nad Labem : bibliografie. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. 57 s. ISBN 80-7044-445-2.

Podle databáze Archivní fondy a sbírky v ČR
(http://www.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php?lang=cs) existuje fond výročních zpráv středních škol i např. v Archivu Národního muzea, ale sbírka bohužel není zpracovaná a není ani přístupná:

Název fondu (sbírky): Výroční zprávy středních škol Uloženo v archivu:
Archiv Národního muzea Časový rozsah: [1880]-1918
Metráž: 2,86 bm (z toho nic není zpracováno) Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu
(sbírky): Neznámý sběratel.
Tematický popis: Sbírka obsahuje tištěné brožury výročních zpráv různých škol v Čechách na Moravě a v Rakousku.
Archivní pomůcky: nejsou

Doporučili bychom Vám ještě obrátit se na knihovny a muzea s pedagogickým zaměřením, zda obdobnou bibliografii nezpracovávají:
- Národní pedagogická knihovna J.A.Komenského - http://www.npkk.cz, ptejteseknihovny@npkk.cz
- Pedagogické muzeum J.A.Komenského v Praze - http://www.pmjak.cz/
- Muzeum Komenského v Přerově - http://www.prerovmuzeum.cz/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2007 13:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu