Výroční zprávy

Text dotazu

Dobrý den,
ve své bakalářské práci jsem srovnávala efektivnost krajských knihoven.
Pokud bych soubor jednotek chtěla rozšířit např. i o městské knihovny, mohu
někde najít výroční zprávy všech těchto knihoven? Potřebuji údaje typu: Stav
knihovního fondu, počet výpůjček, počet zaměstnanců apod. Neexistuje nějaká
souhrnná databáze?

Odpověď

Dobrý den,

není nám známo, ani jsme nezjistili žádnou informaci o tom, že by existovala databáze tohoto typu. Statistické informace o počtu knihovních jednotek, výpůjček, registrovaných uživatelů, návštěvníků atd. na celorepublikové úrovni zpracovává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) a tyto statistiky pak zveřejňuje na svých stránkách (https://www.nipos.cz/), ovšem jedná se o souhrnné údaje na obecné úrovni, nikoliv o přehledy z jednotlivých a konkrétních knihoven.

Výroční zprávy městských knihoven z jednotlivých krajů by na svých stránkách mohly zpřístupňovat krajské knihovny (jako např. Krajská knihovna Karlovy Vary - https://www.knihovna.kvary.cz/vyhledavani/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy/), avšak některé knihovny výroční zprávy nezpracovávají nebo je nezveřejňují, proto může být obtížné získat kompletní údaje. Vzhledem k množství městských knihoven v ČR a tím pádem i náročnosti zpracování by možná bylo vhodnější zvolit jako vzorek pouze knihovny v jednom/dvou/třech krajích.

Většina krajských knihoven zveřejňuje alespoň přehled knihoven spadajících do svého kraje, seznam krajských knihoven, včetně odkazů na jejich webové stránky, můžete nalézt na portálu Knihovny.cz (http://archiv.knihovny.cz/kde-je-moje-knihovna/adresare).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.01.2012 15:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu