výročí svatby

Text dotazu

Dobrý den, pěkně prosím, kdy a kde vznikla tradice slavení zlaté (stříbrné atd.) svatby ? Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

výročí svatby se slavilo již v době byzantské. Označení pro stříbrnou a zlatou svatbu  vzniklo pravděpodobně v době Svaté říše římské. Ženy byly obdarovávány k 25. výročí svatby stříbrným věncem a k 50. výročí svatby zlatým věncem. Pojmenování pro další jednotlivá výročí svatby vznikala až později, převážně na počátku 20. století. Odvozena byla často od materiálů, ze kterých by měl být vyroben dar k danému výročí.

Křesťanská církev slavení jiných než církevních svátků příliš nepodporovala. Soukromé oslavy narozenin, jmenin a svatebních výročí se proto opět ve větší míře objevují až v 19. století a na počátku 20. století.

V Českých zemích je slavení výročí  rodinného typu novodobou záležitostí.  "V selském prostředí se rozšířilo až od přelomu 19. a  20. století a slavila se zprvu pouze kulatá výročí. V nižších vrstvách se neslavily narozeniny vůbec. Ještě mladší je slavení svátků. Narozeniny a svátky byly v rodinném prostředí obvykle připomínány, dotyčnému bylo popřáno, ale dárky se nedávaly. Charakter připomínky, obvykle jen kulatých výročí, měla i výročí svatby."

(NOVÁK, Pavel a kol. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století. s. 172. ).

Ottův slovník naučný  (z doby přelomu 19. a 20. století) zmiňuje výročí svatby stříbrné, zlaté a diamantové.  V článku "Výročí sňatků" uveřejněném v roce 1916 v Českém deníku jsou již zmíněny i názvy dalších svatebních výročí dle jednotlivých let. (systém Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9236441 ).

 

Přehled jednotlivých výroční svatby:

* JANEČKOVÁ, Patricia. Svatba: vše, co potřebujete vědět--: před svatbou - svatební den - po svatbě. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 190 s. ISBN 978-80-247-2583-3.

* http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDro%C4%8D%C3%AD_svatby

 

Použité zdroje:

* NOVÁK, Pavel a kol. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Vyd. 1. Praha: Národní zemědělské muzeum Praha, 2007.

* LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš a MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 430 s. ISBN 978-80-246-1683-4.

* BOLOGNE, Jean Claude. Svatby: dějiny svatebních obřadů na Západě. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1997, C1996. 390 s. Garuda; sv. 5. ISBN 80-7207-054-1.

* http://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_anniversary

* Daily Life in the Byzantine Empire (Google Books: http://books.google.cz/)

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.10.2014 08:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu