výraz "pohlavní styk"

Text dotazu

Dobrý den. Vůbec nevím, zda položit dotaz vám nebo jinde. A také nevím, jak se k odpovědi dostat sám. Chtěl bych vědět od kdy se používá výraz "pohlavní styk" resp. něco o jeho historii, a případně kdo ho zavedl. Případně zdroje, kde se to dá najít.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

asi se nepodaří zjistit, kdo a kdy jako první použil přímo termín pohlavní styk. Literatura, která se této oblasti týká, už termín používá jako běžné označení. V podstatě je jasné, že se jedná o styk a to styk dvou pohlaví, a asi nikdo nepřemýšlel o tom, jak označení vzniklo.

Literatura, i když popisuje historii sexuality, používá většinou termíny novodobé a neuvádí, jak se spojení říkalo v  dobách dávno minulých. Dovídáme se např., že "lékař Tchung-süan, žijící v 7. století n.l. se domníval, že tak jako roční období a pohyby oblohy a země mají své přirozené rytmy, jež usnadňují tok jinu a jangu, i pohlavní styk si musí najít podobné rytmy, aby byl účinný. Ze šestnácti kapitol jeho knížky Tchung-süan-c' je sedm zasvěceno diskusi o metodách průniku při souloži." (Z knihy Lidský duch a sexualita, str. 139).

Pojem sexuality vznikl pozdě, na poč. 19. století. Tuto skutečnost nesmíme podceňovat ani na ni klást přehnaný interpretační důraz. Naznačuje něco jiného než jen proměnu slovníku; zjevně však neznamená, že by se náhle objevilo to, k čemu se vztahuje. Užívání tohoto slova se uchytilo společně s nástupem jiných fenoménů: s rozvojem různých oborů poznání (pokrývajících biologické mechanismy rozmnožování stejně jako individuální nebo společenské varianty chování);  se zavedením souboru částečně tradičních, částečně nových pravidel a norem, které se opírají o náboženské, právní, pedagogické, lékařské instituce...lov zvířat býval často a ve velkém měřítku přirovnáván ke svádění či ke sňatku....soukromé, intimní jednání se stává prostřednictvím magických obřadů předmětem zásahů společenství...Tak jako některé kultury věřily, že výdej sexuální energie může vyvolat podobné dění v přírodě, jiné si zase počínaly, jako by naopak lidská pohlavní činnost mohla narušit úrodu, anebo že lidská pohlavní zdrženlivost vytvoří zásobu nadbytečné sexuální energie, kterou země potřebuje, aby byla patřičně plodná... Ženevský náboženský reformátor Jan Kalvín (1509 až 64) chválil kopulaci jako ctihodný a svatý skutek. Napadl učení sv. Jeronýma, jež zatracovalo pohlavní styk jako nečistý...Luther zastával stejně jako církevní otcové názor, že na pohlavním styku ulpívá znamení hanby pramenící z Adamova a Evina dědičného hříchu...

Čerpáno z:

BISHOP, Clifford. Lidský duch a sexualita. Magie, tradice, současnost. Praha: Knižní klub / Práh, 1997.  

FOUCAULT, Michel. Užívání slastí. Dějiny sexuality II. Praha: Herrmann a synové, 2003.

"Pohlavní styk (soulož, koitus) slouží k rozmnožování a zachování druhu, tedy lidského rodu. Aby se to povedlo, zařídila to příroda tak, že sex naplňuje člověka potěšením a rozkoší a vyvolává v něm silnou touhu. Kdyby v nás milování neprobouzelo rozkoš, kdo by se mu věnoval!? Vždyť vychovávat děti je velice namáhavé..."

Úvaha z knihy SCHNEIDEROVÁ, Sylvia. Co by měli kluci vědět o lásce. Praha: Portál, 2001

Styk pohlavní (koitus, soulož) – má čtyři základní fáze: vzrušení, plateau (pohlavní orgány jsou maximálně prokrveny těsně před spojením), orgasmus, uvolnění (doprovázené příjemnou únavou, pocitem štěstí).

Jazz – označení pro pohlavní styk v mnoha zemích západní Afriky. Až do 30. let 20. století znamenalo „to jazz“ ve slangu amerických černochů „souložit.“

Zdroj:  http://21stoleti.cz/blog/2007/11/16/sexualita-od-a-do-z/

Termín pohlavní styk bývá mnohdy nahrazován pohlavním spojením, průnikem apod. Další literaturu můžete najít ve volně přístupném elektronickém katalogu Národní knihovny ČR na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC – knihy; hledat lze podle kombinací klíčových  slov (předmětových hesel). Doporučujeme ještě obrátit se na Sexuologický ústav  http://www.zverina.cz/cs/sexuologicky-ustav-1-lekarske-fakulty-uk-a-vfn-praha-2/2/, příp. jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz.  

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.10.2014 12:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu