Vypracovala jsem fotokroniku Středočeský kraj cca 80000 foto potřebuji ochránit autorským právem poraďte mi

Text dotazu

Vypracovala jsem fotokroniku KYTÍN A OKOLÍ - jedná se hlavně o Středočeský kraj a potřebuji tuto fotokroniku ochránit autorským
právem. Zpracovávala jsem ji více než 8 let. Prosím poraďte, jak to mám udělat. DĚKUJI

Odpověď

Dobrý den,

otázky ohledně autorského práva upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/az-uz-11404.rtf.

Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně smysly vnímatelné podobě (zaznamenáno na papír nebo na jakýkoli jiný nosič, předneseno, zahráno, zazpíváno apod.), přičemž dílem se rozumí "jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti autora" (skupiny autorů, příp. i úpravců). Autorské právo se přitom vztahuje jak na celé dokončené dílo, tak na jeho jednotlivé vývojové části, včetně názvu a jmen v díle zachycených postav.
Za autorské dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součástí jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným.

Ochrana autorského díla tedy nastává automaticky v okamžiku vytvoření díla, aniž by byla nutná formální registrace. Jiný režim se však uplatňuje v případě práv průmyslových (práva k vynálezům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům apod.), kde je naopak registrace podmínkou vzniku ochrany.

Kvůli možnému budoucímu sporu o autorství, je doporučováno si ponechat veškeré přípravné materiály (pracovní verze textu, skicy aj.). Můžete také využít služby některého z kolektivních správců nebo uměleckých agentur (uzavřít s nimi smlouvu o úschově díla; dílo je zde ponecháno v trezoru) nebo uschovat dílo u notáře.

Bližší informace můžete nalézt například na stránkách agentury Dilia (jeden z kolektivních správců) - https://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8431-autorske-pravo-v-praxi nebo Ministerstva kultury ČR - https://www.mkcr.cz/caste-dotazy-737.html.

Další použité zdroje:

* Autorský zákon - https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/az-uz-11404.rtf
https://www.patentcentrum.cz/cs/autorska-prava?i=1

Obor

Právo

Okres

Kladno

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.01.2021 16:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu