Výpočetní technika v knihovnách

Text dotazu

Dobrý den, mohl bych se něco dozvědět o vývojových etapách využití výpočetní techniky v knihovnách? Díky moc!

Odpověď

Dobrý den, ještě jednou se omlouváme za opožděnou odpověď.
O využívání počítačové techniky v knihovnách jsme nalezli velmi ucelený a přehledný příspěvek ve sborníku Automatizace knihovnických systémů (1992).
Anna Stöcklasová ve svém článku "Vývoj knihovnické automatizace u nás a ve světě" uvádí následující fakta. "Historie využívání výpočetní techniky v knihovnách je téměř tak stará jako vynález počítačů. V Evropě se první automatizované knihovnické systémy objevují začátkem 60.let. Jejich vývoj je nedílně spojen s vývojem používané techniky." Do poloviny 60.let se používají děrnoštítkové stroje. Vstupním médiem jsou děrné štítky. V tomto období dochází k prvním experimentům, jež se snaží kopírovat klasické procesy. Ukládání dat je nestandardní, přístupy nesystémové. Děrnoštítkové stroje se užívají pro dílčí agendu knihovnických procesů.
 V druhé etapě, do konce 60.let, se objevují sálové počítače s disketovými pamětmi, které jsou schopné řešit více úloh najednou. Vstupními médii jsou nadále děrné štítky, novým médiem je magnetický pásek. V tomto období dochází k zakládání odborných společností vydávání nových odborných časopisů. Základní snahou je unifikovat a standardizovat struktury informačního záznamu, vypracovat tzv. komunikativní formát pro přenos dat na magnetické pásce (1969 - MARC II). Použití je stále lokální, vznikají první kooperativní systémy. Ve výše zmíněných etapách jsou výstupní informace pouze tištěné.
 Během 70.let pronikají do knihoven také minipočítače a koncem 70.let i mikropočítače. Novým vstupním médiem jsou snímače čárového kódu, výstupem svazkové katalogy, katalogizační lístky, mikrofiše. Dochází k vytváření územních a národních sítí na výměnu informací v dávkovém režimu a na přímý přístup k bázím dat prostřednictvím komunikačních sítí.
Ve čtvrté etapě, 80. a 90. léta, se používají stále sálové počítače a minipočítače, objevují se i výkonné mikropočítače propojené do sítě LAN.
Oproti předchozím obdobím, kdy převládal režim dávkový, se užívá již převážně režimu dialogového. Vstupními médii se stávají klávesnice a snímač čárového kódu, výstup je možný přes obrazovku, na disketě či CD ROMu.
Počítače podporují nejen administrativní činnost, ale i uživatelský přístup (katalogy - OPAC), dochází k rozvoji kooperačních systémů (např. sdílené katalogizace), uplatnění nacházejí i ve službě MVS a při zpracování retrospektivních fondů.

Více se můžete o vývoji užívání počítačové techniky v knihovnách dočíst ve zmíněném příspěvku ve sborníku:
* Automatizace knihovnických systémů : Seminář Praha 8. - 9. září 1992, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR [a] Katedra vědeckých informací a knihovnictví filoz. fak. UK : Sborník příspěvků. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 1992. ISBN 80-900919-4-6.

Další informace můžete nalézt i v dalších vydaných sbornících k Automatizaci knihovních systémů (viz. Online katalog NK ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc či Katalog knihovnické literatury: http://sigma.nkp.cz/cze/kkl)

Další (plánovaný) vývoj:
* Strategie knihoven 1999 - 2003:
http://daidalos.ff.cuni.cz/docs/strategie99_03.php
* koncepce rozvoje knihoven 2004 - 2010:
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_v__esk__republice_na_l_ta_2004___8211__2010.doc.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.09.2009 11:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu