Výpočet tíhy a vzorec

Text dotazu

Výpočet tíhy a vzorec

Odpověď

Dobrý den,

jednoduchý a výstižný popis naleznete na stránkách české Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADha.

V encyklopedii fyziky se můžete dočíst následující:

" Tíha je, jak známo, síla, kterou je těleso přitahováno k Zemi; označíme-li jeho hmotnost m, hmotnost Země M a její poloměr R, pak podle gravitačního zákona je na zemském povrchu jeho tíha G = [kapa]mM/R

². (Kromě síly gravitační je další součástí tíhy zdánlivá síla odstředivá, ta je však, jak jsme si řekli, velice slabá.) Činitel [kapa]M/R², který označujeme písmenem g, je v daném místě zemského povrchu stejný pro všechny předměty; nepatrně se mění, přecházíme-li z jednoho místa na Zemi na druhé (např. proto, že Země není přesná koule a R není všude stejné) - u nás je přibližně g = 9,81m/s². S tímto označením je tedy G = mg, to znamená, že poměr mezi tíhou tělesa G (silou, vyjádřenou v newtonech) a jeho hmotností m (v kilogramech) je pro všechna tělesa na témž místě na Zemi stejný. Necháme-li těleso volně padat ve vakuu (kde na ně nepůsobí jiná síla - odpor vzduch, bude mít podle 2. Newtonova zákona zrychlení G/m = g. Veličina g je tudíž rovna zrychlení volně padajících těles, a nazývá se proto zemské tíhové zrychlení."¯¹¹ Nm²/kg²)ČEK, Martin. Encyklopedie fyziky. 1. vyd. Praha : Mladá fronta : Fond Akademie věd České republiky pro vydávání vědecké literatury, 1995. s.21. ISBN 80-204-0237-3.

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2009 12:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu