Vynález televize

Text dotazu

Kdo vynazlezl televizi?

Odpověď

Dobrý den,

Moc se omlouváme za opožděnou odpověď, teprve dnes jsme zjistili, že odpověď Vám zatím nebyla odeslána.

Pokud jde o historii televizního vysílání, jednalo se o postupný vývoj poznatků :

roku 1843 formuloval Alexandr Bain, skotský hodinář, tři principy přenosu obrazu na dálku:

-Rozklad obrazu na řádky a body.
-Světelné body je potřeba převést na elektrické impulsy a naopak.
-Rozklad i skládání musí probíhat synchronizovaně.

Paul Nipkow v roce 1883 vynalezl elektrický teleskop - princip mechanického rozkladu obrazu na světelné body pomocí rotujícího kotouče (spirálově uspořádané body), což byl počátek mechanického systému přenosu a byl předveden na světové výstavě v Paříži 1900.

V roce 1897 vynalezl Ferdinand Braun katodový oscilograf, předchůdce snímací elektronka, roku 1923 vynalezl Kosma Zworykin snímací elektronku - ikonoskop přijímací elektronky.

První televizní společnost Television Ltd. založil John Baird v roce 1925. V roce 1926 předvedl členům Royal Institutu mechanickou televizi.
Tento mechanický systém byl ale nespolehlivý, jelikož vyžadoval vysokou rychlost otáčení kotouče a měl nízkou kvalitu.

Ve 30. letech 20. století získává převahu elektronický princip. Mechanický dokázal přenést 1000 bodů/s, elektronický v roce 1978 až 12,5 mil. bodů/s.

V Anglii, Sovětském svazu, USA, Francii a Německu probíhají první experimentální TV vysílání. 2. listopadu 1936 začíná pravidelně vysílat BBC (na 300 majitelů TV).


Počátek vysílání v Československu spadá do roku 1935, kdy doc. Šafránek z fyzikálního ústavu UK Praha předvedl přijímací televizní aparatůru, která měla 30 řádků a fungovala na principu mechanického rozkladu.

Na Mezinárodní rozhlasové výstavě (MEVRO) byl roku 1948 prezentován úplný kamerový řetězec v elektronickém systému. V té době se začal vyrábět televizní přijímač Tesla. Ještě tentýž rok proběhl 1. přímý přenos ze sokolského sletu.

1. května 1953 začíná první pravidelné zkušební veřejné vysílání. Studia byla v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě.
V září 1961 bylo již 1 mil. majitelů koncesí,v roce 1963 1,5 mil. majitelů koncesí. Televize vysílala v roce 1953 3 dny v týdnu, 1954 4 dny, 1955 5 dní, 1958 7 dní.

V roce 1966 bylo zahájeno první televizní reklamní vysílání, v roce 1970 začal vysílat druhý program,v roce 1973 započalo barevné vysílání.

zdroj : http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD

doporučené odkazy :
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba013/televizni-vysilani
http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/index.php.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 13:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu