Výměnek

Text dotazu

Dobrý den, hledám zdroje, ve kterých by byla historická zmínka a více informací o výměnku. Mockrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,

výměnek (poněkud zast. ob. výminek, vejměnek, vejminek, vejmínek, vejminěk, nářečně také vejmenek, výměna, výměnka, výminka či výměnice, latinsky reservatum rusticum) byl venkovský zvykový právní útvar, prostřednictvím něhož se na statek nově nastupující hospodář zavazoval k tomu, že někdejšímu hospodáři, který mu statek předával do užívání a odcházel na odpočinek (tzv. na vejminek, tj. do obydlí většinou v rámci statku nebo v jeho těsném sousedství za tím účelem postaveného), bude doživotně zaručovat ubytování a určité množství nejčastěji naturálních dávek (výjimečně dávek finančních nebo služeb). Odstupujícím hospodářem býval zpravidla otec, který statek předával do užívání svému synu a sám odcházel na vejminek.

V českých zemích byl výměnek jako institut zrušen roku 1948 uzákoněním národního pojištění, jímž byl (vynuceně) nahrazen. Výměnek je též označení pro obydlí výměnkáře (výměnkářů).

O výminku je obsáhlá knížka HORÁČEK, Cyril. Výminek. Úvaha agrárně politická. Praha: Rozhledy a Všehrd, 1900. Signatura NK ČR 54 G 2014. Sv.5.

Za zmínku stojí i rozsáhlý příspěvek Alice Klášterské. Forma sociálního zabezpečení na vesnici v 18. a první polovině 19. století. In:  Historické demografii. Sv.21. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. S. 93 - 131.

Různé zmínky jsou i v dobovém tisku, který máme v digitální podobě v Národní digitální knihovně v systému Kramerius na www.nkp.cz. Články jsou např. ze Sborníku věd právních a státních, ze Zpráv Právnické jednoty moravské v Brně z r. 1905 apod. Procházet si je můžete v plných textech v Národní knihovně ČR denně kromě neděle od 9 do 19 hodin, viz www.nkp.cz.

Ze současnosti z praktického hlediska je zajímavé např.: TRAJER, Václav. Katastr nemovitostí v otázkách a odpovědích. Praha: Aspi, 2005.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.10.2013 17:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu