vykupování knih knihovnou

Text dotazu

Mám Atlas živočišstva Josek Klvaňa 1887 - vykupujete knihy?

Odpověď

Dobrý den,

Národní knihovna ČR získává domácí literaturu do svého fondu především na základě povinného výtisku, kdy mají vydavatelé ze zákona povinnost nabídnout Národní knihovně ČR 2 výtisky od každé vydané neperiodické pulbikace. Z exemplářů získaných povinným výtiskem se buduje Národní konzervační fond a zpracovává národní bibliografie. Další potřebné exempláře jsou dokupovány v souladu s profilem fondů NK ČR a jejími finančními možnostmi. Přednostně je nakupována aktuální odborná, referenční a studijní literatura. Tituly chybějící v  konzervačních sbírkách jsou doplňovány nákupem jen v omezené míře.
Z menší části pak nové přírůstky tvoří publikace pocházející z fondů jednotlivců i institucí, ale ve většině případů se jedná o dary (ne koupi), které jsou významné především k doplnění starších vrstev knihovních fondů.

Publikaci "Živočišstvo" od Josefa Klvani má navíc NK ČR ve fondu (viz bibliografický záznam v elektronickém katalogu NK ČR - http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001086309&local_base=NKC) a dokonce je i zdigitalizována a v plném textu volně zpřístupněna v digitální knihovně Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11919118). V tomto případě tedy Národní knihovna nebude mít o koupi svazku zájem, pokud byste ho však přesto chtěla nabídnout NK ČR darem, můžete se obrátit na Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR (http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/vizitky/odbor-odf-oddl), případně oslovit jinou knihovnu. Můžete také zkusit nabídnout publikaci ke koupi některému z antikvariátů ve Vašem okolí.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2015 09:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu