výklad pojmu lícování

Text dotazu

Dobrý den,rád bych se na Vás obrátil ohledně jednoho termínu, který jsem slyšel (i četl) v hodně variacích a stále nevím jak si ho vyložit. Jde o termín "lícovaní", ve spojitosti "lícovaná zeď", "lícovat zeď" či "lícované kameny".

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu jsem nalezla definici v normě ČSN 732310 (viz url
http://nahledy.normy.biz/nahled.php?i=31154):
lícování zdiva - kladení zdicích prvků tak, aby se vytvořil požadovaný líc
zdiva pod omítku nebo líc režného zdiva.
 
Co se týče další terminologie níže uvádím přehled nahledaných zdrojů či definic:
 
Zdivo (encyklopedie Cotoje.cz)
stavitelství konstrukce vzniklá skládáním prvků z přírodních nebo umělých staviv
(kamenů, cihel, tvárnic), spojených maltou nebo kladených nasucho. Zdivo je také
konstrukce dusaná (beton, pisé) nebo litá (z drobných kamenů zalévaných maltou),
příp. hrázděná (hrázděné zdivo). Podle vyzdívání líce zdiva je zdivo nelícované, lícované
(hladké, tesané, hrubě opracované); podle úpravy povrchu je z. omítané, režné
(neomítané), obkládané, hrubé; podle účelu je z. základové, nosné, pilířové, izolační,
výplňové, příčkové, komínové, půdní, štítové. Zdivo z přírodního kamene může být
provedeno jako kyklopské, kvádříkové, kopákové, haklíkové, lomové, částečně bez malty.
Stabilita je zajištěna vlastní váhou a spojením na ozub. Umělé zdicí prvky (cihly, tvárnice) tvoří zdivo s vazbou s ložnými a styčnými spárami. Podle způsobu zdění rozlišujeme cihelné vazby: běhounovou, vazákovou, křížovou, polokřížovou, kromě toho gotickou, holandskou, figurovanou (dekorativní vazba z režného zdiva s různým seskupením běhounů a vazáků). Tloušťka zdiva záleží na zatížení (statický výpočet), u volně stojících zdí se uvažuje asi 1/10 až 1/12 výšky.
 
http://www.licovezdivo.cz/?jak-vyzdivat-licove-zdivo-,20
http://www.stavimedum.cz/article.jsp?art=300&catId=3054
 
S pojmem "lícovaná zeď" či "lícované kameny" se také setkáváme ve stavbách románského
typu apod.
 
http://druidova.mysteria.cz/KELTSKE_TRADICE/KELTOVE_PRASILY.htm
http://www.archeoparkprasily.cz/view.php?nazevclanku=vstupni-brana-opevneni-klestovita-brana&cisloclanku=2007013105
http://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1G1GGLQ_CSCZ370&q=lícované+kameny&btnG=Hledat&lr=&aq=f&oq=

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

21.12.2010 12:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu