Vykazování úplných nákladů

Text dotazu

Dobrý den, píšu odbornou práci na téma full costing ve veřejné výzkumné instituci. Mohli byste mi, prosím, doporučit vhodnou odbornou literaturu? Děkuji za brzkou odpověď.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. následující termíny:

full costing / full cost

controlling

analýza nákladů

řízení nákladů

kalkulace nákladů

nákladové účetnictví

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Anthony, Robert Newton a Young, David W. Management control in nonprofit organizations. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. xv, 942 s. ISBN 0-07-250825-6.

Eschenbach, Rolf a kol. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 814 s. ISBN 80-7357-035-1.

Fibírová, Jana, Šoljaková, Libuše a Wagner, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 430 s. ISBN 978-80-7357-299-0.

Hofmeister, Roman a Stiegler, Harald. Controlling. Praha: Babtext, [2001]. 151 s.

Král, Bohumil. Manažerské účetnictví. 3. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8.

Komise Německého knihovnického institutu pro otázky organizace a provozu. Využití metody controllingu ve veřejných knihovnách. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 1996. 104 s. Studijní texty. ISBN 80-7050-226-6.

Matyáš, Ondřej a Stránský, Jakub. Controlling nevládních neziskových organizací. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 182 s. ISBN 978-80-245-1726-1.

Otrusinová, Milana. Controlling ve veřejné správě = Controlling in public administration: teze disertační práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-045-5.

Popesko, Boris. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2974-9.

Wagner, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 248 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2924-4.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Chvojková, Lenka. Evropská politika výzkumu a její dopad na finanční management vysokých škol. Praha, 2012. Vedoucí práce Pavel Neumann.

Luzan, Dmitrij. Role controllingu v organizaci. Praha, 2007. Vedoucí práce Hana Mikovcová.

Picková, Iva. Využití manažerského účetnictví v podmínkách občanského sdružení Šternberk Chapter of People to People International. Praha, 2013. Vedoucí práce Ondřej Matyáš.

Umanová, Věra. Rozpočet a kalkulace jako nástroje controllingu v neziskových organizacích. Praha, 2009. Vedoucí práce Ondřej Matyáš.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme - An overview of the rules and principles & czech experience

http://www.fp7.cz/files/istec_publications/Chvojkova-Administrative-sazba-cele-final.pdf

Co je to "full cost"

http://www.fp7.cz/cs/financovani-a-management-projektu-7-rp/full-costing

Financially Sustainable Universities: Towards Full Costing in European Universities

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.eua.be%2FLibraries%2FPublications_homepage_list%2FFinancially_Sustainable_Universities-1.sflb.ashx&ei=0SLdUoO7N-KryAPm9IHoAg&usg=AFQjCNHud_etrX6a7FWRfnuYMrgDCIQgdA&bvm=bv.59568121,d.bGQ&cad=rja

Full Costing in Czech Universities

http://www.fp7.cz/files/dokums_raw/link-no-94coverlepicova_1272293373.pdf

Full cost: výzva nebo hrozba? (Sborník příspěvků z mezinárodní konference)

http://conference.muni.cz/media/201657/full-cost_web.pdf

Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions

http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-shpreuct/es/contenidos/informacion/vri_pe_guias/es_vri_guia/adjuntos/FP7_financialguide_18-03-2013.pdf

Kalkulace režijních nákladů na vysokých školách a výzkumných organizacích

http://www.tvp.zcu.cz/cd/2013/PDF_sbornik/9.pdf

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

http://www.fp7.cz/files/dokums_raw/vavpifullcostmetodikafinal_1253201505.pdf

Metoda full cost – výzva pro české vysoké školy?

http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=cfuc&pdf=88.pdf

Vykazování úplných nákladů na evropských univerzitách z pohledu EUA (str. 7)

http://www.tc.cz/cs/storage/6828609015cdf480c63d0181814a032f539933bf?uid=6828609015cdf480c63d0181814a032f539933bf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

22.01.2014 08:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu