vykání

Text dotazu

Prosím o sdělení, od kdy je u nás zavedené vykání. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, přesný časový údaj o zavedení vykání v češtině tištěné prameny neuvádějí. Na internetu se obevuje informace o tom, že vykání se u nás začalo používat asi v 15. století (viz http://adamek.cz/texty/vykani-tykani-v-evropskych-jazycich.pdf a http://milanvojtech.blog.cz/0701/prednasky-z-predmety-vyvoj-historicke-mluvnice-1. Podle díla Jana Gebauera (GEBAUER, Jan. Historická mluvnice jazyka českého. Díl IV. Skladba. Praha: Academia, 2007. Str. 142-143. ISBN
978-80-200-1557-0) se vykání objevuje již v dokumentech z 15. století, hojně se rozšířilo v době působení českého humanistického spisovatele, teologa, historika a biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava (1523-1571).

Z díla Jana Gebauera citujeme:
"Grammatické číslo a grammatická osoba mají tu bývati a zpravidla jsou ty a takové, jakých žádá význam (smysl) a spojení ve větě. Ale někdy nebývá tak, nýbrž jest pošinutí, a to jednak čísla, jednak osoby anebo obého. Odchylkou od pravidla tohoto je vykání, onkání, onikání apod.
Tykání je přirozené a nejstarší. V dobách starých bylo pravidlem. Drží se i v dobách pozdějších a také dnes. Vedle tykání proniká již v době staré vykání. Např. die kupec (císaři): Pane, v vašem království přebývám; ač se mé múdrosti vám nebudú hoditi, vraťte mi múdrosti mé a já vám penieze vrátím vaše (Gesta Romanorum, r. 1443); aby on, Svatoš, k Jarošovi promluvil tato slova: Což sem koli, pane Jaroši, k vám, v vopilým zpuosobu promluvil, pravím, že vás za toho nemám, než mám vás za dobrýho člověka...A on, Jaroš, aby zase těmito slovy k Svatošovi promluvil: pane Svatoši, já k vám rád chci dobrau vuoli jmíti..(1548). V Čechách bylo rozšířeno již za Blahoslava: ten již dávno v vešlý způsob říkati jednomu Vy, Vám, a ne Ty a Tobě.

V onkání jest pošinuta grammatická osoba třetí za druhou. Za Blahoslava říkali "někteří a na větším díle dvořáci": přál bych, aby se pán dobře měl (= abyste se, pane). Tak i u Beckovského : táži se Pána (= táži se Vás, pane).

V onikání je pošinutí osoby i čísla. Za Blahoslava se říkalo: jsau-li pán doma?, nejsau pan doma. Potom v Čechách zobecnělo onikání ve vrstvách městských. Od počátku novočeského písemnictví vrací se obecně vykání, a onikání drží se jen v nižších vrstvách městských."

Pokud byste měl zájem o podrobnější informace, můžete kontaktovat Ústav pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.02.2009 09:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu