Vyhodnocení dotazníku

Text dotazu

Píšu rigorózní práci. Mám vyplněné dotazníky v rámci kvantitativního dotazníku. Potřebuji vědět, jak je správně statistický zpracovat. Zdali se hodí využít třeba chikvadrat, rozptyl,četnosti, kvantily apod. Popř. Co byste mi doporučili za postupy a metody při vyhodnocování dotazníku tohoto typu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Předpokladem k úspěšnému vyhodnocení dotazníků je správná konstrukce dotazníku. Na formulaci otázek, typech otázek a také na typech nabízených škál v dotazníku bude potom záviset i způsob vyhodnocování.  

Pokusili jsme se Vám dohledat literaturu, ve které najdete možnosti a metody zpracování a analýzy dat při výzkumech. Doporučujeme Vám směřovat pozornost k Vámi zvolenému oboru.

Také by Vám s metodikou vyhodnocení dotazníků mohl pomoci Váš vedoucí práce.

Metody výzkumu:

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu / Miroslav Chráska. 2016. ISBN 9788024753263.

KOZEL, Roman, MYNÁŘOVÁ, Lenka a SVOBODOVÁ, Hana. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. s. [1a]. ISBN 978-80-247-3527-6. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:84945c40-1026-48e9-b285-7c3c06c59c51

MCBRIDE, Rob. Úvod do kvalitativního výzkumu: průvodce pro učitele. Liberec: Technická univerzita, Fakulta pedagogická, 1995. s. [1a]. ISBN 80-7083-183-9. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f1818000-f88d-11e3-add3-001018b5eb5c

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. s. [1a]. ISBN 80-247-1362-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:23a880d0-87c9-11e5-bf6c-005056825209

PÁNA, Lubomír a SOMR, Miroslav. Metodologie a metody výzkumu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. s. [1a]. ISBN 978-80-86708-52-2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6f0f4920-da5b-11e5-afd2-5ef3fc9ae867

POSPÍŠIL, Milan a Jaderná a fyzikálně inženýrská fakulta. Instrumentální metody výzkumu a analýzy I. V Praze: Vydavatelství ČVUT, 2004. s. [1a]. ISBN 80-01-02922-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:5d8244c0-330c-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f

RYŠAVÝ, Dan a Středisko distančního vzdělávání. Metody a techniky sociálního výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. s. [1a]. ISBN 80-244-0577-6. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d1f635b0-f51c-11e3-add3-001018b5eb5c

SIMOVÁ, Jozefína a Katedra marketingu. Marketingový výzkum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 4. ISBN 978-80-7372-662-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6829dc80-1dff-11e8-8ee4-005056825209

TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. [1a]. ISBN 978-80-7367-683-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8208eee0-5fbd-11e6-95c7-005056825209

Ke statistickým kvantitativním metodám:

RAMÍK, Jaroslav a ČEMERKOVÁ, Šárka. Kvantitativní metody B: statistika. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. 206 s. ISBN 80-7248-198-3.

SVATOŠOVÁ, Libuše a KÁBA, Bohumil. Statistické metody II. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. 107 s. ISBN 978-80-213-1736-9.

TREŠL, Jiří. Kvantitativní metody II: studijní opor[a] pro kombinované studium [CD-ROM]. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2007. Požadavky na systém: internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-86744-65-0.

Metodiky zpracování dotazníků:

*Kvantitativní metody dotazování (vscht.cz)

*Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (muni.cz) – fáze kvantitativního výzkumného procesu

Vyhodnocování dotazníků:

TOMEK, Gustav a VÁVROVÁ, Věra. Marketing od myšlenky k realizaci. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 344 s. ISBN 978-80-7431-042-3.

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.10.2021 14:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu